K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Adress:

K2, Medicon Village AB, 223 81 Lund

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

John Hultén

URL:

http://www.k2centrum.se/

Presskontakt

Namn:

Ellen Albertsdóttir

Telefon:

0730-50 63 53

Mobil:

0730-50 63 53