Karlstads universitet är ett ungt lärosäte med omkring 16 000 studerande. Universitetet har cirka 1 200 anställda och erbjuder omkring 70 utbildningsprogram, på grund- och avancerad nivå och 900 kurser inom områdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och vård.

Forskningen vid Karlstads universitet bygger på starka ämnesmiljöer. Samtidigt är en stor del av forskningen mångvetenskaplig. Forskare från olika ämnen samarbetar ofta kring problem som behöver kunskap från olika håll för att kunna lösas.

En stor del av forskningen sker i samverkan med företag, organisationer och myndigheter. Vi strävar efter att utveckla kunskap till ömsesidig nytta, utan att för den skull ge avkall på forskningens oberoende och integritet. Som universitet är vi en del av det nationella och internationella vetenskapssamhället. Genom våra kontakter med forskare vid andra universitet och i andra länder bidrar vi till att finna ny kunskap om människan och världen. Flera av våra forskningsområden har internationell lyskraft.

För att ytterligare stärka forskningskvaliteten har vi låtit externa experter granska forskningsmiljöerna. Resultatet är två excellenta forskargrupper: Centrum för tjänsteforskning, CTF, och Datavetenskap, CS, samt fem starka forskargrupper: forskargruppen Geomedia, forskargruppen i ämnesdidaktik, ROSE, Kulturvetenskapliga forskargruppen, KuFo, Karaktärisering och modellering av material, CMM och Naturresurs rinnande vatten, NRRV.

Till Karlstads universitets nyhetsrum

Adress:

651 88 Karlstad

Telefon:

054-700 10 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Karlstads universitet

URL:

Karlstads universitet

Presskontakt

Namn:

Anders Sahlin

Telefon:

0547001999

Mobil:

0730687166