Malmö högskola är en ung högskola som bildades 1998 och har idag drygt 24 000 studenter och omkring 1 800 medarbetare. Malmö högskola utbildar studenter till lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, datavetare, interaktionsdesigners, medie- och kommunikationsvetare och idrottsvetare. Malmö högskolas forskning är flervetenskaplig, forskare möts över disciplingränserna. Forskningen fokuserar på demokrati och deltagande, informationsteknologi, migration, internationella och etniska relationer, urbana miljöer och stadsplanering, kriminologi och social utsatthet samt människors hälsa. Samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning är mest framträdande, men Malmö högskola har också betydande inslag av teknik och naturvetenskap i sin forskning. Malmö högskola kännetecknas av en öppen och inkluderande kultur och är även känt som ett nytänkande, kreativt och socialt ansvarstagande lärosäte. Nära kontakt med olika aktörer i samhället är central i Malmö högskolas verksamhet och samarbete sker i många olika former i Malmö, Sverige och världen.

Adress:

205 06 Malmö

Telefon:

040-665 70 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Rektor Kerstin Tham

URL:

http://www.mah.se

Presskontakt

Namn:

Charlotte Löndahl Bechmann

Telefon:

040-665 7879

Mobil:

072 - 210 9719