Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för samhällsvetenskaplig forskning om det moderna Afrika.

Institutet finns i Uppsala och förser de nordiska länderna med aktuella, kritiska och alternativa analyser av Afrika. NAI har också som uppgift att stärka samarbetet mellan afrikanska och nordiska forskare. Nordiska Afrikainstitutet strävar efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studenter och en intresserad allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna.

Adress:

Box 1703, 75147 Uppsala

Telefon:

+46-18-471 52 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Iina Soiri

URL:

http://www.nai.uu.se/

Presskontakt

Namn:

Johan Sävström

Telefon:

018 471 52 96

Mobil:

070 167 96 85