Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Adress:

Box 50003, 104 05 Stockholm

Telefon:

08-450 25 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Katarina Gårdfeldt

URL:

https://polar.se

Presskontakt

Namn:

Jan-Ola Olofsson

Telefon:

08-450 25 19

Mobil:

070-570 18 88