SLU ska utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information.

Adress:

Box 7070, 750 07 Uppsala

Telefon:

018-67 10 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Lisa Sennerby Forsse

URL:

http://www.slu.se

Presskontakt

Namn:

Mikael Jansson,

Telefon:

018-67 14 56

Mobil:

073-370 71 11