Friska djur – trygga människor

SVA är ett veterinärmedicinskt kunskapscenter specialiserat på djurs sjukdomar och smittämnen samt hur de sprids – mellan djur, till människan och i miljön.

Adress:

751 89 UPPSALA

Telefon:

018-67 40 00,

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Jens Mattsson

URL:

http://www.sva.se/

Presskontakt

Namn:

Mikael Propst

Telefon:

018- 67 41 11

Mobil: