Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Adress:

106 91 Stockholm

Telefon:

08-16 20 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Rektor Astrid Söderbergh Widding

URL:

http://www.su.se

Presskontakt

Namn:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: