Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

 

 

Adress:

103 78 Stockholm

Telefon:

08 - 546 44 000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Sven Stafström

URL:

http://www.vr.se

Presskontakt

Namn:

Eva Högström

Telefon:

08-546 443 45

Mobil: