Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Hjärnceller bakom aggression kartlagda

25 maj, 2018 - Karolinska Institutet

Hög aktivitet i en tidigare relativt okänd grupp nervceller i hjärnan kan kopplas till aggressivt beteende i möss, visar en ny studie gjord vid Karolinska Institutet. Med hjälp av optogenetisk teknik kunde forskarna också styra aggression hos mössen genom att stimulera eller hämma dessa celler. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience, ökar […]

>

Tre journalister får Expertsvars resebidrag till ESOF 2018

25 maj, 2018 - Expertsvar

Tre svenska journalister får vardera 10 000 kronor i resebidrag av Expertsvar för att bevaka EuroScience Open Forum (ESOF) 2018, 9-14 juli i Toulouse i Frankrike. Det övergripande temat för konferensen är Sharing Science: Towards new horizons. De tre som beviljats resebidrag är: Lotta Fredholm, frilans Anders Frick, frilans Nils Johan Tjärnlund, frilans Genom resebidragen […]

>

Kommuner går samman kring digitalisering i skolan

25 maj, 2018 - Mittuniversitetet

Härnösands, Timrås och Sundsvalls kommuner går samman för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i för-, grund- och gymnasieskolan. Tillsammans med Mittuniversitetet satsas fyra miljoner kronor för att finansiera och rekrytera en pedagogikdoktorand inom skolområdet i Sundsvall. Ett förväntat resultat är att digitaliseringskompetensen i skolorganisationerna ökar.

>

Forskning för ökad innovationsförmåga i stora traditionella företag

24 maj, 2018 - Blekinge Tekniska Högskola

Företag som vill stärka sin innovationsförmåga behöver arbeta på många fronter samtidigt; ledningen måste tycka och uttrycka att framtidens affär är lika viktig som dagens och de måste hantera utforskningsarbete likvärdigt med utvecklingsarbete. Det visar ny forskning vid BTH. Media är välkommen att möta forskare inom området.

>

Ny forskning kan leda till snabbare produktutveckling

24 maj, 2018 - Högskolan i Skövde

När en ny produkt ska tas fram finns inte sällan olika krav att uppfylla. Det kan till exempel handla om maxmått, vikt och produktens form. Men det kan vara svårt att optimera det ena kravet – utan att fallera på ett annat. Fram tills nu. För med stöd av Kaveh Amouzgars forskning och modell kan industrier, genom att kombinera virtuella simuleringar och beräkningar, hitta en gyllene medelväg.

>

E-cigaretter kan vara en fara för hälsan

24 maj, 2018 - Göteborgs universitet

Två av fem pojkar på gymnasiet har provat e-cigaretter vars söta smak och ångor kan påverka hälsan negativt. De kan även vara en väg till att börja röka vanliga tobakscigaretter. Det visar en ny rapport om användning, attityder och potentiella hälsoeffekter när det gäller e-cigaretter. Sedan elektroniska cigaretter (e-cigaretter) introducerades på marknaden i början på […]

>

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

24 maj, 2018 - SLU

Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till produktion i EU kan vara bra för klimatet. En ny studie visar dock att stöd till idisslare inom EU:s jordbrukspolitik påverkar klimatet negativt.

>

Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården

24 maj, 2018 - Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad kommer tillsammans med RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Getinge och flera andra entreprenöriella företag utveckla innovativa lösningar för att minimera vårdrelaterade infektioner inom sjukvården. Projekt Clean Care (Smittfri vård) är ett av de projekt inom utmaningsdriven innovation som nu får finansiering av Vinnova.

>

Dödliga protein-lipidkomplex styr cellens öde

24 maj, 2018 - Umeå universitet

Oxidativ stress i celler är en av de starkaste stimulis för att trigga programmerad celldöd. Ofta betraktas lipider och biomembran enbart som byggstenar, men de kan i själva verket väsentligt påverka starten av programmerad celldöd och aktiviteten hos celldödsverkställande proteiner. Detta visar Artur Dingeldein i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 1 juni.