Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

RISE stöder livsmedelsstrategins mål

22 juni, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

– Det är mycket glädjande att riksdagen har antagit en livsmedelsstrategi som ska verka för en konkurrenskraftig livmedelskedja i Sverige, med den satsning på svensk jordbruks- och livsmedelsindustri som detta innebär. Vi inom RISE kommer att understödja industrin och samhället med den forskning och innovation som krävs för att bidra till strategins mål, säger Leif Lundin, enhetschef vid RISE.

>

Världens största kanariefågel

22 juni, 2017 - Lunds universitet

Biologerna Martin Stervander och Bengt Hansson vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor från Portugal och Storbritannien fastslagit att den utrotningshotade stenknäcksiskan är världens största kanariefågel. Stenknäcksiskan är en av världens mest sällsynta fåglar och finns bara på ön São Tomé i västafrikanska Guineabukten. Efter att fågeln upptäcktes 1888 var den osynlig i 101 år […]

>

17 miljoner till forskning om hur växthusgasutsläpp kan minskas i skogs- och jordbruket

22 juni, 2017 - Formas

Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja drygt 17 miljoner kronor till forskning som ska bidra till att minska växthusgasutsläpp inom skogs- och jordbruket. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA-GAS och tio projekt finansieras. Sju av de tio projekten har svenskt forskningsdeltagande och får stöd från Formas.

>

Formas beviljar 40 miljoner till forskning om stöd för klimatåtgärder

22 juni, 2017 - Formas

Igår, 21 juni, beslutade Formas forskarråd att bevilja 40 miljoner till forskning och utveckling av klimattjänster. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA4CS. Tolv projekt får dela på 40 miljoner kronor. Totalbudgeten för utlysningen är cirka 340 miljoner kronor.

>

Fungerar den obligatoriska ventilationskontrollen i praktiken?

21 juni, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

Inom projektet ”Moderniserad ventilationskontroll” som leds av RISE har man gjort intervjustudier för att ta reda på hur OVK:n fungerar, uppfattas och används. Man har också frågat om vilka hinder och möjligheter som finns. Utifrån detta har projektet tagit fram förslag för hur OVK:n skulle kunna moderniseras för att ge en bättre innemiljö, och för att minska energianvändningen i byggnaden.

>

Räkna på solceller

21 juni, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

​I förra veckan lanserades sajten solcellskollen.se, som ska hjälpa konsumenter att se hur man kan investera i solceller. – Äntligen har vi lanserat! RISE har varit mycket betydelsefulla, inte minst när det gäller arrangemanget av SOLution som gav oss draghjälp – samt stöttning från eldsjälar såsom Peter Kovacs, säger Erik Wallnér från Solcellskollen.

>

Fly Green Funds vd går till RISE

21 juni, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

Affärsutvecklaren och entreprenören Maria Fiskerud går från Fly Green Fund till RISE Service Labs för att arbeta med cirkulär ekonomi och bioekonomi ur ett tjänsteperspektiv.

>

Nytt rymdteleskop jagar planeter

21 juni, 2017 - Stockholms universitet

Det europeiska rymdorganet ESA:s kommitté för vetenskapsprogrammet har beslutat att godkänna rymdteleskopet PLATO. Teleskopets främsta uppgift är att söka efter jordlika planeter runt andra stjärnor än solen. Godkännandet betyder att projektet kan gå från ritning till att börja byggas.

>

Forskningsprojekt hittar ny vårdmodell för psykiatripatienter

21 juni, 2017 - Högskolan Kristianstad

Allt fler söker hjälp på den psykiatriska akutvårdsmottagningen – och en del av patienterna återkommer gång på gång. Nu arbetar Högskolan Kristianstad och Region Skåne för att ta fram en helt ny vårdmodell som utgår från patienternas egna behov.

>

Ingenjörstrainees bygger solcellsdriven laddningsstation för elbilar

21 juni, 2017 - Högskolan i Gävle

Ingenjörstrainees bygger solcellsdriven laddningsstation för elbilar.
Torsdag den 22 juni är det invigning av den solcellsdrivna laddningsstationen för elbilar vid Högskolan i Gävle. 26 gymnasieelever från hela länet jobbar just nu hårt för att färdigställa årets projekt.