Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Kemist får ERC Starting Grant

17 augusti, 2017 - Lunds universitet

Peter Jönsson, docent och biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, Lunds universitet, får Europeiska Forskningsrådets, ERC, Starting Grant. Anslaget på cirka 1,5 miljoner euro över fem år ska användas i hans forskning om kroppens immunförsvar. – Det här är väldigt roligt! Anslaget från ERC gör det möjligt att utvidga min forskargrupp och verkligen kunna fördjupa mig […]

>

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

17 augusti, 2017 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.

>

Kickstart för 1 000 mindre företags digitala utveckling

16 augusti, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

Nu ska 1 000 små och medelstora industriföretag få hjälp att komma igång eller vidare med sin digitala transformation. Projektet ”Kickstart digitalisering” har fått utökade medel från Tillväxtverket. Projektet drivs av Teknikföretagen i nära samarbete med IF Metall och RISE, Swerea IVF, Industriella utvecklingscentra (IUC) och Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

>

Örebroforskares sensor kan rädda liv

16 augusti, 2017 - Örebro universitet

Achim Lilienthals släkting dog i en explosion som jämnade en hel fabrik med marken. Örebroforskaren har alltid känt att olyckan borde gått att förhindra och nu har han varit med och utvecklat tekniken som gör det möjligt – en billig sensor som kan upptäcka gas och hitta källan.

>

Hur skapar vi en hållbar demokrati?

16 augusti, 2017 - Högskolan i Gävle

Hur skapar vi en hållbar demokrati?
I en öppen seminarieserie vid Högskolan i Gävle hösten 2017, med start 31 augusti, diskuteras vad som krävs för att upprätthålla och stärka demokratin. Välkomna till en högaktuell seminarieserie vid Högskolan i Gävle.

Dramatikern Stina Oscarson har engagerats som moderator och att planera arbetet tillsammans med Maivor Hallén och Bengt Söderhäll vid HiG.

>

Rovdjur bevarar befintliga djurarter

16 augusti, 2017 - Lunds universitet

En ny studie från Lunds universitet ökar kunskapen om hur gränser och barriärer upprätthålls mellan olika arter i djurvärlden. Korsningar mellan två arter, så kallade hybrider, har enligt teoribildningen inte överlevt möten med rovdjur i lika hög grad som föräldrarna. Nu visar forskare vid biologiska institutionen att teori och verklighet stämmer överens.  Hybrider mellan de […]

>

Hjärntumörcellers anpassning till syrebrist

16 augusti, 2017 - Lunds universitet

Den mest aggressiva varianten av hjärntumör – glioblastom – har en genomsnittlig överlevnad på 15 månader. Det finns därför ett akut behov av nya behandlingsstrategier för denna patientgrupp. En forskargrupp från Lunds universitet visar nu på nya faktorer som kan inverka på tumörcellernas förmåga att stå emot behandling. Studien publiceras i Cell Reports. Den vanligaste […]

>

Vita älgar DNA-testas vid SLU

16 augusti, 2017 - SLU

Den vita älgen i västra Värmland har blivit en viral världssuccé. Nu ska en forskargrupp från SLU ta redan på varför älgarna är vita. Genom att jämföra arvsmassan hos vita och bruna älgar räknar de med att kunna hitta det muterade anlag som ger vit päls.

>

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

16 augusti, 2017 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.

>

Ny forskning: Jihadism och avradikalisering i Sverige

16 augusti, 2017 - Institutet för Framtidsstudier

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar forskningsresultat baserade på intervjuer med jihadister i Sverige. Vad är det egentligen som händer när någon radikaliseras och är avradikalisering möjlig. Seminarium 29 augusti på Institutet för Framtidsstudier.