Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Vad krävs för att Trollhätteborna ska vara beredda att dela bil med andra?

12 december, 2018 - Högskolan Väst

NEVS vill kartlägga människors transportbeteenden. Trollhättans Stad vill vara en hållbar kommun och leva upp till miljömål bland annat genom att minska invånarnas bilägande och bilåkande. Nu ska forskare på Högskolan Väst väva samman dessa behov och titta på möjligheten till ett utökat användande av självkörande elbilar där man delar på bilarna i en bilpool.

>

Riksbankens Jubileumsfonds utser nya Humboldtstipendiater

12 december, 2018 - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder stipendier för gästforskare i respektive land. Årets stipendiater är Tanja Thomas, Universität Tübingen som har bjudits in av institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola och Jeffrey Wimmer, Universität Augsburg, som har bjudits in av institutionen för informatik och medier, Uppsala universitet.

>

Företag sprunget ur Högskolan i Halmstad en av 20 bästa affärsidéerna

12 december, 2018 - Högskolan i Halmstad

I går utsågs VectorizeMove till ett av landets 20 bästa affärsidéer av Venture Cup. Företagets grundare, Siddhartha Khandelwal, disputerade vid Högskolan i Halmstad i mars i år. Det är hans forskningsresultat som ligger till grund för affärsidén där rörelseanalys kan avslöja hälsoproblem hos både människor och hästar.

>

Mindre fördröjningar med smartare WiFi

12 december, 2018 - Karlstads universitet

Skypesamtal som hackar och Netflixfilmer som plötsligt laddas om. Fördröjningar som kan vara otroligt irriterande, men snart är ett minne blott! Forskaren Toke Høiland-Jørgensen vid Karlstads universitet har tagit fram en lösning för smartare WiFi, som snart kan finnas i alla våras hem.

>

Ny typ av glaskeramer kan ge bättre munhälsa

12 december, 2018 - Uppsala universitet

Nu har forskare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet tagit fram glaskeramer som är tre gånger starkare än de redan existerande. Detta öppnar upp för en bättre tandvård där patienterna får starkare tänder och slipper besöka sin tandläkare lika ofta.

>

Pressinbjudan: Projekt om Luleås 400-åriga historia

12 december, 2018 - Luleå tekniska universitet

Välkomna till pressträff 20 december Den 12:e juli 2021 fyller staden Luleå 400 år. Förutom att jubiléet kommer att firas med olika arrangemang startar nu även ett stort historieprojekt med syfte att öka kunskapen om Luleås historia och dess utveckling från jordbruksbygd till ett modernt samhälle. Med anledning av detta bjuder Luleå tekniska universitet in […]

>

Farfars överflöd på mat ger högre dödlighet hos sonsonen

11 december, 2018 - Stockholms universitet

Farfäders tillgång på mat under uppväxten har samband med dödligheten hos de manliga barnbarnen. Det visar en stor svensk studie som spänner över tre generationer. Förklaringen tros vara epigenetisk – att miljöfaktorer påverkar våra geners uttryck.

>

Aktuell forskning vid Högskolan i Halmstad visar att det är möjligt att minska koldioxidutsläpp och samtidigt spara pengar

11 december, 2018 - Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad är en del av det EU-finansierade forskningsprojektet Heat Roadmap Europe (HRE4). Projektet kartlägger de fjorton största EU-ländernas energianvändning timme för timme, och visar att det är möjligt att värma upp och kyla ner våra hus helt utan att använda fossila bränslen. Detta är intressant i ljuset av FN-organet IPCC:s nyligen publicerade rapport kring global uppvärmning.

>

5G-testbädd till Luleå tekniska universitet

11 december, 2018 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet ska bygga en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G. Tillväxtverket strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har sagt ja till ansökan. Syftet med 5G-projektet är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö inom 5G där företag, studenter och organisationer tillsammans kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall. – Vi är jätteglada över att få en […]

>

Översvämningskartor är inte pålitliga

11 december, 2018 - Högskolan i Gävle

Kartorna ska förutse vårfloder och översvämningsrisker och bygger på antaganden och befintliga data, men de är inte kalibrerade mot verkligheten, säger Nancy Joy Lim, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
– Det kan ge obehagliga överraskningar för kommuner om områden översvämmas trots att översvämningskartan visat att de var säkra.