Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Missförstånd kan göra transportfirmor till miljöbovar

22 oktober, 2020 - Högskolan i Gävle

– Varför uppfyller inte logistikindustrin de gröna mål som förväntas av den med tanke på överflödet av teknik som stöder detta, frågar sig Amer Jazairy, forskare inom hållbar logistik vid Högskolan i Gävle.

– Det här är första gången vi forskare säger att ett samarbete inte alltid är att föredra för grön logistik. Det är inte alltid, ju mer desto bättre..

Unik databas med biomarkörer kan ge ny kunskap om tjock- och ändtarmscancer

22 oktober, 2020 - Örebro universitet

En databas med närmare 1 000 biomarkörer för diagnos av tjock- och ändtarmscancer, läkemedelsbehandling och sjukdomsprognos. Det är resultaten av en ny avhandling i biomedicin av Xueli Zhang vid Örebro universitet. Databasen är den första i sitt slag med samlad information om biomarkörer kopplade till tjocktarmscancer och ändtarmscancer, även kallat kolorektalcancer. Med hjälp av biomarkörerna kan […]

Ny metod kan utvärdera läkemedel mot Alzheimers

22 oktober, 2020 - Lunds universitet

Lundaforskare har tagit fram en metod som kan mäta effekten av olika lovande läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Med den nya metoden har forskarna kunnat se att en specifik läkemedelskandidat hindrar bildningen av de små proteinklumpar som tros skada nervcellerna i hjärnan. Forskarna hoppas nu att deras metod kan underlätta utvecklingen av nya läkemedel mot demenssjukdomen. […]

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar på molekylärmedicinsk forskning i Lund

22 oktober, 2020 - Lunds universitet

Wallenberg Centrum i Molekylärmedicin vid Lunds universitet, har av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tilldelats ett driftsstöd om 150 miljoner kronor samt ytterligare 68 miljoner kronor för rekryteringstjänster i datadriven life science. Under 2014–2015 satsade Stiftelsen 825 miljoner kronor på uppbyggnaden av fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå. […]

Processmodellering för effektivare kartongproduktion

22 oktober, 2020 - Karlstads universitet

Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar stora mängder processdata. Tillverkningen är energiintensiv och man måste ta hänsyn till variationer för att uppnå optimal produktion. En ny avhandling vid Karlstads universitet visar hur olika matematiska modeller kan appliceras på brukets processer för ökad produktkvalitet och minskad energianvändning.

Mer kunskap behövs för att beräkna mikroplaster från våra däck och vägar

22 oktober, 2020 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Mikroplast från däck- och vägslitage utgör en stor källa av föroreningar till naturen och mängden mikroplaster i olika naturmiljöer och deras spridningsvägar är till stor del okända. En ny studie från VTI visar att befintliga modeller för att beräkna spridning av mikroplaster i naturen behöver utvecklas för att kunna simulera däck- och vägslitage.

Vad händer med kunskapen?

21 oktober, 2020 - Malmö universitet

Kunskap är inte neutral. Det händer något när kunskapen cirkulerar, tolkas och förstås på olika sätt av olika människor. För att förstå varför vi gör som vi gör, måste vi också förstå kunskapens cirkulation i samhället bättre. Det är huvudbudskapet i antologin Movement of knowledge.

Immunsvar trolig orsak bakom nervpåverkan vid covid-19

21 oktober, 2020 - Göteborgs universitet

Det är troligen inte viruset i sig, utan snarare immunsvaret som ger upphov till förvirring och andra symtom från nervsystemet hos vissa patienter med covid-19. Det framgår av en studie på sex svenska patientfall, publicerad i tidskriften Neurology. Att vissa patienter med covid-19 förutom typiska lungsymtom, även visat tecken på att hjärnan påverkas av infektionen […]