Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Karantän på lyxkryssare ledde till fler coronasmittade

28 februari, 2020 - Umeå universitet

Det blev fler som smittades av coronavirus när kryssningsfartyget Diamond Princess hölls i karantän i drygt två veckor än om passagerarna istället hade fått gå i land direkt, tvärt emot vad som var tanken. Det visar forskning vid Umeå universitet.

60 miljoner till träteknisk satsning

28 februari, 2020 - Luleå tekniska universitet

En unik datortomograf, specialiserad på fördjupad träröntgen, levereras inom kort till laboratoriet för träteknik vid Luleå tekniska universitet. Utrustningen är en viktig komponent inom CT Wood, ett nystartat strategiskt forskningsprogram inom träteknik, som är inriktad på tillämpad forskning i nära samverkan med träindustrin.

Kärnfamiljsuppfostran i grupp – en evolutionär lyckträff för fåglar

28 februari, 2020 - Lunds universitet

Fåglars uppväxt är mer präglande än vad man tidigare trott. Nu kan forskare vid Lunds universitet slå fast att fåglar som föder upp sina ungar i kärnfamiljsliknande grupper utvecklar en större mångfald av egenskaper jämfört med de arter som föder upp sina ungar i grupper av individer som tillfälligt träffas under parningssäsongen. I en ny […]

Avgiftsfri kollektivtrafik inget mirakelmedel för mer hållbart resande

28 februari, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Som första land i välden introducerar Luxemburg nu avgiftsfri kollektivtrafik för alla. På lokal och regional nivå har åtgärden tidigare testats på flera håll runtom i världen. Erfarenheterna från dessa tidigare försök visar att avgiftsfri kollektivtrafik inte är ett mirakelmedel för att öka resandet i kollektivtrafiken och minska resandet med bil.

Sämre tillgång till utbildning för unga på landsbygden

27 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Många unga på landsbygden har sämre tillgång till utbildningar i sin hemkommun. De känner också ett större missnöje mot politiker än ungdomar i storstäder. Trots det handlar den politiska diskussionen om bristande likvärdighet i skolan och ungas utanförskap oftast om storstädernas förorter. I en nyutkommen bok har forskare därför vänt blicken mot unga på landsbygden. […]

Ny vårdrutin minskar risken för upprepade frakturer

27 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Risken för att äldre ska drabbas av upprepade frakturer minskar med 18 procent om sjukvården är mer strukturerad och förebyggande, genom så kallade frakturkedjor. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Sverige och Norden ligger högt i internationell statistik över benskörhetsfrakturer hos personer i åldern 50 år och uppåt. Livstidsrisken för en vuxen kvinna i […]

Svenska kommuners EU-projekt är framgångsrika – men präglade av kortsiktighet

27 februari, 2020 - Malmö universitet

Att söka EU-stöd är en del av vardagen för svenska kommuner. Sedan 2007 har kommunerna fått cirka 11 miljarder från de fyra största fonderna. ”Lärdomen är att ett fokuserat uppdrag med särskilda resurser ger resultat. Men när projekten tar slut, så tar det slut”, säger Mats Fred, forskare vid Malmö universitet.

Pressinbjudan: 60 miljoner till träteknisk satsning

27 februari, 2020 - Luleå tekniska universitet

En unik datortomograf, specialiserad på fördjupad träröntgen, levereras inom kort till laboratoriet för träteknik vid Luleå tekniska universitet. Utrustningen är en viktig komponent inom nystartade CT Wood, ett strategiskt forskningsprogram inom träteknik i nära samarbete med träindustrin.

Antarktis isväggar är klimatvakter inför framtiden

26 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Antarktis inlandsis innehåller vattenmängder som kan höja vattenståndet globalt med flera meter. En ny studie, som publiceras i tidskriften Nature, visar att glaciärers isväggar har stor betydelse för klimatet genom att förhindra havsuppvärmning och avsmältning av glaciäris.