Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Mer hjärt-kärlsjukdom och högre dödstal med snabba kolhydrater

26 februari, 2021 - Göteborgs universitet

En diet med hög andel snabba kolhydrater kan kopplas till ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och förtida död. Det framgår av en omfattande global studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkar. Studien publiceras i The New England Journal of Medicine och omfattar 137 851 individer. Den bygger på populationsstudien PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological study) med […]

Småskalig röntgenstrålning utmanar stora elektronacceleratorer

26 februari, 2021 - Umeå universitet

Laserbaserad röntgenstrålning är en ny teknik som ger kortare pulslängd och är billigare jämfört med stora partikelaccelerator-anläggningar, dock med lägre fotonantal. En ny studie som har publicerats i Nature Physics, har forskare i Lund i samarbete med Umeåfysiker László Veisz, gjort dessa röntgenstrålar mer fokuserade.

Tre forskare vid Linnéuniversitetet får 19 miljoner till forskning om äldres livskvalitet

25 februari, 2021 - Linnéuniversitetet

Familjen Kamprads stiftelse delar i år ut sammanlagt 164 miljoner kronor till forskning som syftar till att förbättra äldres livskvalitet. Linnéuniversitetets forskare Anna Sandgren och Jesper Andreasson har beviljats sammanlagt 13,5 miljoner kronor till sina respektive projekt som handlar om strukturerad samtalsmodell vid allvarlig sjukdom och mäns hälsa vid behandling av prostatacancer. Anna Sandgren, verksamhetsledare […]

Miljonstöd till JU-forskning från Familjen Kamprads stiftelse

25 februari, 2021 - Jönköping University

Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet, har tillkännagivits. Forskare från Jönköping University är involverade i åtta av de 34 beviljade projekten. Totalt har 164 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt på ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner. Sofi Fristedt, docent vid Hälsohögskolan, JU, […]

Coronapandemin: ”Invånarna i Järva vill bli hörda”

25 februari, 2021 - Malmö universitet

Journalister har blivit bättre på att prata med snarare än om invånare i Järva. Men trångboddhet och neddragen samhällsservice skapar ändå en upplevelse av övergivenhet i förorten. Det visar en ny studie om Järva under coronapandemin.

Borrkärnor från mexikansk krater ger ny kunskap om dinosauriernas död

25 februari, 2021 - Lunds universitet

För 66 miljoner år sedan slog en gigantisk himlakropp ned vid Yucatánhalvön och bildade en 200 kilometer stor krater. Kraschen ledde till att jorden förmörkades och dinosaurierna dog ut. Genom analyser av borrkärnor från kratern kan forskare, från bland annat Lunds universitet, nu i detalj rekonstruera vad som hände på jorden direkt efter nedslaget. Chicxulubkratern […]

Nytt AI-verktyg kan revolutionera mikroskopin

25 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Ett AI-verktyg framtaget vid Göteborgs universitet skapar nya möjligheter att analysera bilder tagna med mikroskop. En studie visar att verktyget kan förändra mikroskopin i grunden och bana väg för nya upptäckter och användningsområden inom både forskning och industri.

Mer kunskap om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis

24 februari, 2021 - Umeå universitet

Två nya studier ger en bättre förståelse för den rumsliga variationen av organiskt markkol i permafrostregionen i Arktis. Den ena artikeln, ledd av Umeåforskare Matthias Siewert och publicerad i Global Biogeochemical Cycles, beskriver hur permafrost och dess landformer orsakar en unik variation i arktiska jordar. Den andra artikeln i Science Advances ger en ny karta över hur den organiskt markkole