Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Forskare granskar granarnas utsläpp av partiklar

18 december, 2017 - Lunds universitet

Inom kort startar två nya forskningsprojekt vid Lunds universitet för att undersöka hur granskogens egna partikelutsläpp påverkar klimatet. Trädens utsläpp av reaktiva kolväten tycks nämligen ha en avkylande effekt på klimatet. I Sverige täcks nästan 70 procent av markytan av skog, huvudsakligen av kommersiellt förvaltad barrskog. Skogar har en central roll när det gäller påverkan […]

>

Hundars och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats

18 december, 2017 - SLU

I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på hundar och katter har deras ekonomiska värde varit en till stor del förbisedd fråga. Nu visar SLU att hund- och kattsektorn, lågt räknat, bidrar med sju miljarder kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 personer.

>

Etiska problem för legitimerad sjukvårdspersonal i stridsområden

18 december, 2017 - Jönköping University

Sjukvårdspersonal som befinner sig på militära insatser utomlands anpassar sig lätt till den militära organisationen men upplever dubbla lojaliteter mellan organisationen och sin sjukvårdsetik. Detta framkommer i en ny avhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University.

>

Varför är unga utan sysselsättning efter gymnasiesärskolan?

15 december, 2017 - Högskolan i Halmstad

I dag finns få studier om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och vad som händer efter gymnasiesärskolan. En som vill ändra på det är Renée Luthra, som är doktorand vid Högskolan i Halmstad.
– Det är väldigt värdefull och unik information som gör att vi kan få en övergripande nationell förståelse för den här specifika gruppen, säger hon.

>

Ny satsning på nätbaserade spetsutbildningar inom ägande och familjeföretagande

15 december, 2017 - Jönköping University

​I ett nytt projekt kommer Jönköping International Business School vid Jönköping University utveckla kurser om hur ägandet och ledningen av familjeföretag kan föras vidare till antingen kommande generation i ägarfamiljen, anställda i företaget eller säljas externt. Kurserna är baserade på forskning i världsklass och kommer att ges via webben.

>

Rätt ventilation minskar smittspridning under operationer

15 december, 2017 - Lunds universitet

Operationssalar kräver mycket ren luft för att undvika bakteriell smittspridning under operationer. Bra ventilation blir dessutom ett allt viktigare ”vapen” när bakterieresistensen ökar. Därför har forskare i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola utvärderat olika ventilationssystem i operationsmiljöer för att ge råd om vilken metod som bäst motverkar att luftburna bakterier sprids. Resultaten visar att en […]

>

Erland Mårald invald i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

15 december, 2017 - Umeå universitet

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in, varav nio i Skogsavdelningen. En av dem var Erland Mårald, professor i idéhistoria vid Umeå universitet.

>

Skövdeforskare vinner nationellt pris i företagsekonomi

15 december, 2017 - Högskolan i Skövde

Caroline Teh, adjunkt i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, tilldelas Oskar Sillén-priset för årets bästa doktorsavhandling inom företagsekonomi.
– Jag är glad och väldigt hedrad. Jag vet att juryn läser igenom alla avhandlingar från samtliga lärosäten under året. Att just min därför valdes ut som en av två pristagare är stort, säger Caroline Teh.

>

Hälsosam kost kopplad till psykosocialt välmående hos barn

14 december, 2017 - Göteborgs universitet

Barn som äter hälsosamt har – oavsett kroppsvikt – bättre självkänsla, mindre känslomässiga problem och är mer sällan utan kompisar eller mobbade, visar en studie publicerad i tidskriften BMC Public Health. Omvänt hör bättre självkänsla ihop med hälsosam kosthållning, enligt forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Försteförfattare är Louise Arvidsson, folkhälsovetare och disputerad vid […]