Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Kraftig ökning av förstahandssökande till sommarkurser

16 mars, 2018 - Mittuniversitetet

Det är drygt 8300 förstahandssökanden till Mittuniversitetets sommarkurser. Det är drygt 800 fler jämfört med 2017 och Mittuniversitetet är alltjämt det universitet i landet som lockar flest sökande till sommarkurser. Det står klart sedan ansökningsomgången för sommarens kurser avslutades 15 mars. 2018 sökte knappt 17 200 personer en sommarkurs vid Mittuniversitetet, i nivå med fjolårets siffror.

>

Studie om unga forskares väg in i expertrollen

16 mars, 2018 - Örebro universitet

Unga forskare som är på väg att etablera sig som experter tas väl omhand av den internationella organisationen IPBES. Det är slutsatsen i en studie av sociologen Karin Gustafsson vid Örebro universitet. Vilka hinder och möjligheter stöter unga forskare på när de försöker etablera sig i internationella expertorganisationer? Vilka kunskaper räknas som viktiga? Det är […]

>

Metallimplantat i kroppen påverkar bildkvalitén vid skiktröntgen

16 mars, 2018 - Örebro universitet

Det är viktigt att bildkvalitén vid skiktröntgen (datortomografi) håller hög kvalitet. Bland annat vid strålbehandling av cancer. Det är extra viktigt för de patienter som har metallimplantant i kroppen. Då kan bildkvalitén kraftigt försämras. Nu visar forskning vid Region Örebro län att det finns bra metoder som kan korrigera för sådana bildkvalitetsförsämringar.

>

Amos Oz får Dagermanpriset 2018

16 mars, 2018 - Högskolan i Gävle

På onsdagen offentliggjordes att Amos Oz blir årets pristagare av Stig Dagermanpriset. Den israeliske författaren Amos Oz är också en ständigt återkommande kandidat till Nobelpriset.
Amos Oz har mycket att bidra med, för att nå en fördjupad förståelse, säger Bengt Söderhäll, lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle och medlem i Dagermanjuryn.

>

Framgångsrikt forskningsprojekt ska inspirera matematiklärare

16 mars, 2018 - Linköpings universitet

Matematiklärare i Norrköping och Linköping har i flera år arbetat tillsammans med forskare från LiU. Syftet har varit att stärka inlärning och undervisning i matematik samt forskningen om den. I en utvärdering har projektet fått goda resultat, bland annat för att samarbetet gett lärare redskap som kunnat användas direkt i klassrummet. Den 20 mars hålls en avslutande konferens.

>

Familjelivet gör män i Norden lyckligare än andra män

16 mars, 2018 - Mittuniversitetet

Familjelivets betydelse för lycka och välbefinnande är större för män i Norden jämfört med män i övriga Europa. Det visar en sammanställning som gjorts av forskare på Mittuniversitetet. Sammanställningen grundar sig på material från en omfattande internationell studie som genomförts i 22 länder.

>

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

15 mars, 2018 - SLU

Vid SLU installeras i år sex nya professorer. Fredag den 23 mars håller de sina webbsända installationsföreläsningar i Ultuna utanför Uppsala. Föreläsningarna handlar om konstgjord spindeltråd, miljögifter i mat och dricksvatten, jordbruk i torra områden, artros hos hästar, agrarhistoria och hur vi kan hantera den enorma kunskapstillväxten inom t.ex. genetik.

>

Pressinbjudan: Invigning av Cykelcentrum vid VTI

15 mars, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI hälsar media välkommen att delta vid invigningen av Cykelcentrum vid VTI 19 mars klockan 10.30 i VTI:s lokaler i Linköping. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inviger.

>

Pressinbjudan: Välkomna till Arena Affärssystem 2018

15 mars, 2018 - Högskolan i Halmstad

Tisdagen den 20 mars arrangeras Arena Affärssystem för tredje året i rad på Högskolan i Halmstad. Det är ett event där studenter som går sista året på Affärssystemprogrammet presenterar sina uppdrag och projekt som de genomfört i olika organisationer och företag. Arena Affärssystem samlar studenter, lärare, organisationer och företag inom affärssystem- och verksamhetsutveckling.

>

Kärlek och depression hänger samman i intima relationer

15 mars, 2018 - Göteborgs universitet

Kärlek och lycka är begrepp som hänger tätt samman. Men är det i dag viktigare att tala om kärlek och depression? I sociologen Emma Engdahls bok ”Depressive Love – A Social Pathology” undersöks hur våra nära relationer kan orsaka depression. I samband med utgivningen kommer ett samtal om kärlek och depression mellan Åsa Nilsonne och […]