Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Halverad dödlighet bland infarktpatienter som deltar i hjärtskola

13 september, 2019 - Uppsala universitet

Patienter som deltar i den ”Hjärtskola” som nästan alla patienter erbjuds efter en första hjärtinfarkt lever längre än patienterna som ej deltar. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som idag publiceras i tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

>

Jakten leder inte till fler älgar på vägarna

12 september, 2019 - SLU

Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
– Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att de rör sig mer, säger SLU-forskaren Wiebke Neumann.

>

Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering

12 september, 2019 - Umeå universitet

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt inom programmet WASP-HS för att studera hur artificiell intelligens, AI, påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Ett av projekten handlar om digitala kompanjoners roll i hantering av stress och leds av Umeåforskaren Helena Lindgren.

>

Det nya Sverige: Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok

12 september, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Sverige har under de senaste årtiondena förändrats radikalt på ett antal sätt. I Det nya Sverige tar sex forskare ett stadigt grepp om utveckling genom att på djupet och studera välfärden, medierna, partierna, språket och droger.

>

Studier av politiska budskap på sociala medier

12 september, 2019 - Karlstads universitet

Bättre metoder för att studera politisk opinionsbildning i olika medier ska utvecklas av forskare vid Karlstads universitet under ledning av Annika Fredén i samarbete med Moa Johansson, Chalmers tekniska högskola. Politiska budskap och debatter blir allt vanligare på sociala medier. Därför har behovet av att kunna studera dessa texter och bildmaterial ur ett vetenskapligt perspektiv ökat.

>

Framgångsrika fiskfällor internationell succé

12 september, 2019 - Högskolan i Gävle

Vi behöver få fler yngre att bli yrkesverksamma fiskare. Därför har forskare som Lars Hillström, skapat fiskeredskap som är mer lätthanterliga och dessutom kan ge bra fångster.

– Förr hade vi lika många fiskebyar i Gävleborgs län som här finns fiskare idag, genom att utveckla moderna ergonomiska fällor vill vi ändra på det, säger Lars Hillström.

>

Bergsutbildningarna i Sverige fyller 200 år

11 september, 2019 - Luleå tekniska universitet

​Bergsutbildningarna i Sverige fyller 200 år. Luleå tekniska universitet är idag landets centrum för gruvrelaterad forskning och utbildning och bjuder därför in till ett stort jubileum den 13-14 september 2019. ​Företagsledare och forskare sin syn på läget för gruv- och metallurgibranscherna idag och framtidens behov av innovationer och kompetensförsörjning.

>

Forskning om ryggmetastaser vid Akademiska prisas

11 september, 2019 - Uppsala universitet

Metastaser i ryggen förekommer vid flera vanliga cancersjukdomar såsom prostatacancer, bröstcancer och lungcancer. Med hjälp av en datorbaserad modell ska kirurgerna bli bättre på att förutse överlevnad och besluta om vilka patienter som kan dra nytta av en operation. Modellen ska utvecklas av forskare vid ryggsektionen på Akademiska sjukhuset i samarbete med forskare vid KI och i USA.

>

Grafen banar väg för nästa generations rymdteleskopsensorer

11 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers tekniska högskola har demonstrerat en grafendetektor som kan revolutionera sensorerna i nästa generations rymdteleskop. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Astronomy.

>

Ökad vintercykling och färre olyckor med sopsaltmetoden

11 september, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Snöröjningsmetoden där cykelbanan sopas ren från snö kombinerat med halkbekämpning med saltlösning kan ha lett till en ökning av cyklandet vintertid. Det kan också ha bidragit till minskat antal halkolyckor.