Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Något ökade kräftfångster i år

5 augusti, 2020 - SLU

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, från romkorn och kläckningen fram till fångsten och kräftfatet.

Forskare använder ny teknik för att se vatten som aldrig tidigare

4 augusti, 2020 - Umeå universitet

Från skapandet av en enda droppe till flödet i en flod och världens hydrologiska cykel – hur vatten binds samman och till olika ytor, har långtgående konsekvenser. En grupp forskare undersöker vatten på nya sätt och har omdefinierat hur denna bindande effekt fungerar på nivån för den minsta molekylen.

Forskare tog fram gratisapp som kan avlasta sjukvården

4 augusti, 2020 - Malmö universitet

En gratisapp som mäter konditionen när du vill utan att behöva åka in till sjukhus. Timed walk har utvecklats av forskaren Dario Salvi och har väckt stort intresse i Coronatider.

Unikt forskningsexperiment för Institutet för rymdfysik i samarbete med gruv- och rymdindustrin

3 augusti, 2020 - Institutet för rymdfysik

​​Under andra halvan av augusti skickas infraljudssensorer från Institutet för rymdfysik, IRF, upp till 30 kilometers höjd med tre ballonger från Esrange. IRF vill kartlägga hur infraljud från naturliga fenomen och industriella källor breder ut sig i atmosfären och därmed kunna mäta energiflödet. LKAB Kimit ska producera infraljud genom ytsprängningar på gruvområdet i Mertainen utanför Svappavara.

Ny kunskap om enzym med viktig roll för SARS-CoV-2-infektion

31 juli, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har gjort en kartläggning av enzymet ACE2 i hela människokroppen, som föreslagits spela en viktig roll för utveckling av sjukdomen COVID-19. I motsats till tidigare forskning visar studien att ingen eller endast mycket låga nivåer av ACE2-protein finns i normala luftvägar. Resultaten beskrivs i en artikel i Molecular Systems Biology.

Nät av potatisskal kan ge mer ålgräs

30 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Genom att grundförstärka sjöbotten med ett nät gjort på potatisskal kan förutsättningarna för att ålgräs ska rota sig öka betydligt.

Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika exakt som dyra och komplicerade metoder

28 juli, 2020 - Lunds universitet

Alzheimers sjukdom är svårdiagnosticerad vilket kan försvåra möjligheten att ge bästa möjliga behandling och vård. I en internationell studie som nu publiceras i den ansedda tidskriften JAMA beskriver forskare ett nytt blodprov som upptäcker Alzheimers sjukdom redan innan de första symtomen utvecklats och har samma tillförlitlighet som dyra, komplicerade och mer svårtillgängliga metoder. Forskarna har […]

Ny forskning om metalliska nanopartiklar kan ge bättre solceller

27 juli, 2020 - Uppsala universitet

​I en ny studie visar en forskargrupp vid Uppsala universitet hur de lyckats väldigt väl med att samla upp så kallade ”heta elektronhål”. Forskningens resultat kan användas för att förbättra solceller, fotokemiska reaktioner och fotosensorer. Den vetenskapliga artikeln publiceras i Nature Materials.

Bygg din egen mätare för växthusgaser

27 juli, 2020 - Linköpings universitet

Forskare vid Tema Miljöförändring, Linköpings universitet, har tagit fram en enkel mätare för flöden av växthusgaser. Den byggs av billiga och lätt tillgängliga delar och ger data om halter av metan, koldioxid, temperatur och luftfuktighet. Hittills har mätinstrument varit så dyra att samhällets kartläggning av växthusgasutsläpp fått förlita sig på grova modeller.

Antiviral metod mot herpes banar väg för bekämpning av obotliga virusinfektioner

23 juli, 2020 - Lunds universitet

Forskare i Lund har upptäckt en ny metod för att behandla alla humana herpesvirus. Den nya bredspektrum-metoden riktar sig mot fysikaliska egenskaper i virusets arvsmassa i stället för som i tidigare behandlingsmetoder, mot virala proteiner. Behandlingen består av nya molekyler som penetrerar virusets proteinhölje och hindrar generna från att lämna viruset för att infektera cellen. […]