Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Processerna bakom beteendeupprepning och innovation inom skrivna nyheter – ny forskning från Jönköping International Business School

19 november, 2019 - Jönköping University

I sin avhandling “Written news at the crossroads: The role of capital in the entrepreuneral processes of reproduction and novelty in an institutional field in crisis” har Joaquín Cestino, doktorand vid Jönköping International Business School, satt fokus på ett problem som han tidigare själv brottats med som yrkesverksam inom skrivna nyheter.

>

Självständiga lagerrobotar som arbetar med människor

19 november, 2019 - Örebro universitet

 På Orkla Foods lager rullar den autonoma lagerroboten. Den scannar av sin omgivning, planerar sitt arbete och är redo att packa och lasta varor på lastpallar – allt i samspel med människor och andra robotar.

>

Analys med helgenomssekvensering sållar fram mer exakta biomarkörer

19 november, 2019 - Uppsala universitet

En ny studie från Uppsala universitet visar att helgenomssekvensering bidrar till att öka exaktheten i genetiska studier, vilket i sin tur kan ge bättre förståelse för hur biomarkörer kan användas för att upptäcka sjukdomar. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

>

Tillgången till vindkraft har ökat

19 november, 2019 - Göteborgs universitet

Sedan år 2010 har den globala genomsnittliga vindhastigheten ökat och därmed också tillgången på energi för vindkraftsindustrin. Det visar en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

>

Fri rörlighet i Europa och i Malmö – men inte för alla

19 november, 2019 - Malmö universitet

Inom EU är den fria rörligheten värnad. Men ny forskning visar att fattiga gruppers fria rörlighet inskränks indirekt genom att möjligheterna att stanna och bosätta sig begränsas. Den uppmärksammade rivningen av Sorgenfri-lägret i Malmö 2015 är ett tongivande exempel. En fortsättning av ett långvarigt förtryck av romer, menar Maria Persdotter.

>

Ny metod tar analys av genetiska bibliotek till nya nivåer

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod för att undersöka dynamiska förlopp i stora genetiska bibliotek. Genom att applicera metoden på cellcykelreglering kan de bidra de till en tydligare bild av den gäckande kontrollmekanismen. Studien är publicerad i tidskriften Nature Methods.

>

En genetisk dragkamp mellan könen skapar variation

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Hos arter med sexuell reproduktion finns inte två individer som är exakt lika och forskare har länge kämpat med att förstå varför det finns så mycket genetisk variation. Ett team av forskare från Uppsala universitet visar nu att en genetisk dragkamp mellan könen upprätthåller variation, i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution.

>

Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen

18 november, 2019 - Umeå universitet

Undervisningen av skönlitteratur på svenska gymnasieskolor är instrumentell och styrs, i vissa avseenden, av lärarnas behov av att kunna kontrollera eleverna. Det visar en ny studie från Umeå universitet, som undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

>

40 miljoner till ny forskarskola för lärarutbildare

18 november, 2019 - Karlstads universitet

I stark konkurrens med andra lärosäten har Karlstads universitet beviljats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till forskning om hur man omställer ämnen till undervisning. Pengarna möjliggör finansiering av tio doktorandtjänster.