Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Billigt läkemedel kan motverka behandlingsresistent leukemi

17 januari, 2020 - Karolinska Institutet

Ett vanligt och billigt läkemedel kan användas för att motverka behandlingsresistens vid akut myeloisk leukemi (AML), en av de vanligaste blodcancerformerna hos vuxna. Det visar en studie i möss och mänskliga blodceller vid Karolinska Institutet och SciLifeLab som publiceras i tidskriften EMBO Molecular Medicine. Nu ska forskarna testa en ny kombinationsbehandling i en klinisk studie. […]

Forskare presenterar ny metod för att datera jordbävningar och sprickbildning

17 januari, 2020 - Linnéuniversitetet

En internationell studie presenterar en ny teknik för att datera rörelser i sprickor i berggrunden. Studien visar att det är möjligt att spåra jordbävningshistorik i berggrunden över årmiljarder vilket är viktigt för att förstå plattektonisk utveckling och förutse seismisk aktivitet. Dramatisk frigörelse av energi skapas i jordbävningar när olika segment av berggrunden sätts i rörelse, […]

Övningar med stridsflyg hindrar renar från att undkomma insekter

17 januari, 2020 - SLU

När mängden insekter blir besvärande försöker renar fly från dem genom att röra sig snabbare eller välja platser där störningarna är mindre. Denna flyktrespons kan dock störas av intensiva mänskliga aktiviteter i ett område. En studie i ett militärt övningsområde visar att renar rörde sig mindre under övningar med stridsflyg och markfordon, och att de därmed hade svårt att undkomma insekter.

Forskare: Forskningen om hur en växande världsbefolkning ska försörjas med mat har saknat helhetssyn

17 januari, 2020 - Linnéuniversitetet

Att möta en av vår tids stora utmaningar – att försörja en växande världsbefolkning med mat – kräver forskning med en helhetssyn på matproduktionen, människors matvanor och befolkningsökningen. Men de senaste årtiondena har världens forskare främst fokuserat på den första av punkterna, och i stort sett blundat för de andra två. Det har ett forskarlag […]

Vargar kan förstå människor och apportera bollar

16 januari, 2020 - Stockholms universitet

För många hundar är apport en naturlig lek. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt att också vargar kan tolka mänsklig kommunikation och förstå att de ska hämta en kastad boll. En förmåga som man tidigare trott uppstod hos hundar först sedan de blivit tama.

Forskare avslöjar liknande organutveckling i växter och djur

16 januari, 2020 - Umeå universitet

Ett forskarteam på UPSC lett av Umeåforskaren Hannele Tuominen visar att död av vissa celler i roten är viktig för att sidorötter ska växa. Tidigare antog man att kontrollerad celldöd är mindre viktig i växternas organutveckling. Dessa nya resultat tyder på att organbildning i växter och djur inte skiljer sig så mycket. Studien publiceras i dag i tidskriften Current Biology.

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion

16 januari, 2020 - Umeå universitet

Felaktigheter i tRNA-biogenesen kan påverka genuttrycket och är förknippade med många typer av sjukdomar såsom cancer och neurologiska sjukdomar. I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Klimatutsläppen från svenskarnas flygresor kan minskas med en fjärdedel

16 januari, 2020 - Göteborgs universitet

Det finns stor potential för minskade klimatutsläpp från svenskarnas flygresor genom ändrat resebeteende. Hos resenärerna finns stor acceptans både för att välja närmre destinationer och andra transportslag. Det visar en studie gjord av forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

B-cellernas viktiga roll vid immunterapi

16 januari, 2020 - Lunds universitet

Patienter svarade bättre på immunterapi om melanomtumörer innehöll särskilda kluster med B-celler. Det visar forskning som letts av forskare vid Lunds universitet. Immunofluoroscence-analys av en melanomtumör som visar att B-celler i B-cellskluster uttrycker CXCR5, som är en markör för tertiära lymfoida strukturer. Källa: Göran Jönsson Immunterapi, som nobelprisades 2018, stärker immunförsvaret så att det kan […]

Rotfyllda tänder lagade med komposit behöver oftare behandlas på nytt

16 januari, 2020 - Malmö universitet

Rotfyllda tänder som restaurerats med materialet komposit får oftare lagas på nytt eller dras ut inom fem år, jämfört med tänder som lagats med krona. Det visar forskaren Victoria Dawson, som däremot inte hittar några belägg för att komposit skulle utgöra någon risk för hälsotillståndet vid tandens rotspets.