Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

”Han saknar sin barndoms tystnad”

19 juli, 2018 - Uppsala universitet

​Galatabron, Leksakstunneln, Mellanrummet och Kryddbasaren i Istanbul. Det är några av de ljudrum som etnologen Karin Eriksson-Aras har kartlagt och studerat. Hur blir en plats till genom ljud och hur påverkar de människorna där, är frågor som hon vill svara på i sin forskning.

>

Högstadietjejers erfarenheter av ”sexting” mycket mer negativa än pojkars

16 juli, 2018 - Göteborgs universitet

Upplevelserna av sexting, det vill säga skicka och ta emot sexuella bilder och meddelande via digitala kanaler, skiljer sig markant mellan könen. Flickor som har sextat har betydligt mer negativa erfarenheter än pojkar, vars upplevelser ofta är positiva. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

>

Utrotade och levande däggdjur kartlagda – kan hjälpa till att förstå biologisk mångfald

16 juli, 2018 - Göteborgs universitet

Alla de närmare 6 000 nu levande och nyligen utrotade däggdjursarter har kartlagts i en ny databas. Med hjälp av databasen kan vi få reda på hur dessa djur hade levt om människan inte stört deras utbredning. Den kan också ge svar på var i världen det finns bäst förutsättningar för att återställa förlorad biologisk mångfald. Arbetet har genomförts av en internationell grupp som leds av forskare från Göteborgs universitet.

>

Koden knäckt för det sista blodgruppssystemet

16 juli, 2018 - Lunds universitet

En blodgrupp som upptäcktes redan 1962 har gäckat forskarna sedan dess. Ingen har kunnat förklara varför vissa människor blir Xga-positiva och andra Xga-negativa. Men nu har Lundaforskare hittat svaret på gåtan och studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Blood. Vid blodtransfusion är det viktigt att känna till både blodgivarens och patientens blodgrupper. Anledningen är att […]

>

Diagnostiskt centrum – mottagning för patienter med diffusa och allvarliga symtom

16 juli, 2018 - Örebro universitet

En svår utmaning för vården är patienter som har diffusa symtom, som inte kan härledas till något speciellt organ eller kroppsdel. För två år sedan startade Diagnostiskt centrum på Universitetssjukhuset Örebro. Hit remitteras patienter från hela länet med ”allvarliga ospecifika symtom” som kan bero på cancer eller någon annan allvarlig sjukdom.

>

Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning

12 juli, 2018 - Stockholms universitet

Ett internationellt forskarteam med forskare från bland annat Stockholms universitet och Uppsala universitet har identifierat en trolig källa för var den högenergiska kosmiska strålningen som når jorden bildas. Upptäckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen tillsammans med observationer från ett 20-tal olika teleskop runt om i världen.

>

Digitaliseringsprojekt vid MDH hyllas av EU

12 juli, 2018 - Digitaliseringsprojekt vid MDH hyllas av EU

​Med pilotprojektet Digilyftet introducerade Mälardalens högskola (MDH) ett framgångsrikt koncept för att stödja små och medelstora företag att anamma de möjligheter som digitaliseringen innebär. Fortsättningsprojektet Digifuture erbjuder ytterligare företag motsvarande stöd och arbetet har lyfts av EU som ett av tio goda exempel från olika länder.

>

Ny teknik ger bättre avbildning av celler

11 juli, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Bättre avbildning djupt inne i celler och vävnader. Det blir möjligt med hjälp av ett växelvis flourescerande protein, som slår av och på ungefär som en lampa – i kombination med ett nyutvecklat mikroskop. Resultaten av denna studie, som en forskargrupp på KTH har gjort i samarbete med forskargrupper i Ryssland och USA, presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Methods.

>

Sol och svett kan ersätta batteriet

11 juli, 2018 - Malmö universitet

Ett svenskt forskarlag från Malmö universitet, har tillsammans med tyska kollegor utvecklat en hybrid kraftkälla – som klarar av att samtidigt utvinna solenergi och biokemisk energi från människokroppen och sedan lagra dessa två som elektrisk energi i samma enhet.

Den supertunna och hållbara kraftkällan kan komma att ersätta dagens konventionella batterier i framtida mobila enheter.

>

Oro för att inte passa in kan bidra till fysisk smärta hos unga

9 juli, 2018 - Örebro universitet

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet. – Det handlar alltså inte om mobbning utan om sådana saker som att inte accepteras av kompisarna, att inte passa in, säger Matilda […]