Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Så kan komforten hos smarta och funktionella textilier mätas

21 maj, 2019 - Högskolan i Borås

Utvecklingen av smarta och funktionella e-textilier har gått i en rasande fart. Hittills har användarvänlighet har varit prio ett, samtidigt som utvecklingen av komforten, det vill säga hur dessa textilier faktiskt känns mot huden, hittills inte hängt med. Nu banar ett forskningsprojekt väg för en metod att mäta just komforten – en kvalitetsfaktor av intresse för branschen för sådana textilier.

>

Tjejer som använder våld görs obegripliga

21 maj, 2019 - Umeå universitet

Trots att forskning om tjejers våld har ökat sedan början av 2000-talet finns det fortfarande en stor kunskapslucka. En ny avhandling från Umeå universitet visar på hur föreställningar om kön och våld riskerar att tjejers våld dels förringas – och dels ses som obegripligt.

>

Våldsutsatta barn positiva till behandling som sätter deras behov i fokus

21 maj, 2019 - Linnéuniversitetet

Mer än vart tionde barn i tonåren uppger att de någon gång blivit slagna i hemmet. Länge saknades det en specialiserad behandlingsmetod för våldsutsatta barn, men sedan 2007 har behandlingen KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) börjat användas i Sverige. Metoden fokuserar på barnets berättelse och våldets konsekvenser, och leder till att våldet minskar och […]

>

Magrare foder till dikor på stall

21 maj, 2019 - SLU

Nära 40 procent av det svenska nötköttet produceras med hjälp av köttraskor, som inte mjölkas. Under vintern, innan de kalvar och sedan släpps på bete med sina kalvar, har dikorna oftast fri tillgång på ensilage. Mikaela Jardstedt från SLU har undersökt hur man tar fram ett tillräckligt magert vinterfoder åt korna, så att de inte blir onödigt feta. Ett lovande foder är ensilerad rörflen.

>

Svårt med läsning och berättande hos barn med autism

21 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Barn med autism kan vara bra på att läsa ord för ord i en text, men samtidigt ha problem med att förstå vad de läser och återberätta innehållet. Forskning visar nu på vikten av utförlig språklig bedömning och uppföljning över tid för dessa barn. Barn med autism har svårigheter med kommunikation och samspel, och dessutom […]

>

Studie om mindfulness och prestation hos idrottare

21 maj, 2019 - Karlstads universitet

I situationer när du som idrottare ska prestera kan det dyka upp känslor inombords i form av nervositet, negativa tankar och ångest. Hur ska man hantera detta för att göra ett så bra resultat som möjligt? Nu finns en studie om en ny teori om hur du ska förhålla dig till ditt inre för att kunna vara ditt bästa yttre.

>

Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

20 maj, 2019 - SLU

Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från över 1 miljon provytor jorden runt. Studien tyder också på att framtida klimateffekter på mykorrhiza kan komma att hämma skogstillväxten i kalla klimat.

>

Riksbankens Jubileumsfond skänker antologi om rösträtten till Sveriges lärare och skolbibliotek

20 maj, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond skänker antologi om rösträtten till Sveriges lärare och skolbibliotek

Den 24 maj är det 100 år sedan den kvinnliga rösträtten klubbades igenom. Det firar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) med att skänka antologin Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige till lärare och skolbibliotek. Boken går att ladda ner eller beställa gratis.

>

Ny app ska hjälpa barn med talsvårigheter

20 maj, 2019 - Linnéuniversitetet

Den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter att skapa hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. I ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet ska en app utvecklas för att göra det enklare för barn med talsvårigheter att kommunicera självständigt. Tusentals barn i Sverige saknar helt eller delvis talat språk. Det gäller exempelvis många av barnen med autism eller Downs […]