Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ny forskningsrapport om övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

28 maj, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. En ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara den övergången än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.

Håller matteböckerna måttet – och hur används de egentligen?

28 maj, 2020 - Mittuniversitetet

Elever använder inte alltid matteboken såsom skaparen avsett och ibland tränar de på helt andra saker än vad som var den pedagogiska poängen med övningarna. Det framkommer i en färsk avhandling i pedagogik vid Mittuniversitetet. – Min önskan är att alla barn ska se sig som matematiska individer, känna att matematik är något för dem. Samhället […]

Studier om våld i nära relationer missar helt de mest utsatta

28 maj, 2020 - Högskolan i Gävle

Många stora studier av våld i nära relationer visar att kvinnor och män är lika utsatta. Men de har mätt på fel sätt. Du behöver fråga om hela det vuxna livet och få med tidigare relationer, då framträder de enorma könsskillnaderna, säger Sara Skoog Waller, forskare i psykologi vid Högskolan i Gävle.

Nationell studie om covid-19 och graviditet

28 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Hur påverkas graviditet och fosterutveckling av covid-19, och vad händer med hälsan hos mamma och barn efter förlossningen? Det är frågor som står i fokus för en nationell studie som nu inleds i Göteborg. En majoritet av landets förlossningskliniker omfattas. Studien har initierats av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den stöds av […]

Kunskap om hur RNA rör sig kan bidra till nya cancerläkemedel

27 maj, 2020 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar i tidskriften Nature att de har funnit ett helt nytt tillvägagångssätt som korta RNA-molekyler använder för att styra produktionen av proteiner inne i cellerna. Studien visar att en RNA-molekyl som spelar en viktig roll i cancer kan påverka sin aktivitet genom att förändra sin struktur. Upptäckten öppnar för helt nya […]

Landskapet bestämmer hur vattendrag bör restaureras

27 maj, 2020 - Umeå universitet

FN har förklarat det kommande decenniet för ekosystemrestaureringens decennium. Det är nu extra viktigt att planera för framgångsrik restaurering. De flesta restaureringar utförs i vattendrag, oftast på korta sträckor. Forskare vid Umeå universitet visar att projekt som planeras på landskapsnivå leder till de bästa resultaten.

Vill tillvarata gammal kunskap inom renslakt

27 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Det är forskare från Luleå tekniska universitet som tillsammans med Sápmi Innovation AB och Lapplands yrkeshögskola tar fram utbildningen.

Nyckelgen i leukemi hittad

27 maj, 2020 - Lunds universitet

Akut myeloisk leukemi (AML) är en av de vanligaste formerna av blodcancer hos vuxna och är associerad med låg överlevnad. I Sverige insjuknar runt 350 personer årligen i denna aggressiva sjukdom som leder till att den normala blodbildningen hämmas. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet identifierat en av de gener som är grunden till […]

När idrottens tävlan och normer präglar högstadiet

27 maj, 2020 - Malmö universitet

Prestation, tävlan, jämförelse och en norm som säger att killar är bättre än tjejer. Det fann idrottsvetaren Marie Larneby när hon följde en årskull elever genom hela högstadiet på en idrottsprofilerad högstadieskola.
– Det är problematiskt när sådana normer får råda i ett skolsammanhang och det leder till rangordning, säger Marie Larneby.