Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Förbättrar optisk frekvenskamspektroskopis förmåga att detektera molekyler i gasfas

23 maj, 2017 - Umeå universitet

Optiska frekvenskammar är den optimala ljuskällan för molekylär absorptionsspektroskopi. De möjliggör snabb och samtidig detektering av flera olika molekyler i gasfas vid mycket låga koncentrationer, vilket behövs för många tillämpningar. Amir Khodabakhsh visar nya metoder och tekniker för att förbättra prestandan i dessa system. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 2 juni.

>

Socialt stöd viktigare för mammor

23 maj, 2017 - Örebro universitet

För mammor som känner att de inte har kontroll över delar av livet och kämpar med relationen till sina tonårsbarn kan ett socialt stöd göra stor skillnad. Men detsamma verkar inte gälla för pappor i samma situation. Det visar en ny studie publicerad i Family process.

>

Stående plattor ger effektivare solceller

23 maj, 2017 - Lunds universitet

Forskare från Lunds universitet har lyckats skapa en ny konstruktion av det lovande solcellsmaterialet perovskit. Studien visar att solcellerna får en högre verkningsgrad tack vare att materialet självorganiserar sig på högkant. Den aktuella forskningsstudien handlar om perovskit, ett nytt och lovande material i solcellsammanhang. I vanlig form är dock materialet mycket vattenkänsligt. Det löses helt […]

>

Intresset för att bli högskoleingenjör ökar starkt

23 maj, 2017 - Högskolan i Gävle

Intresset för att bli högskoleingenjör ökar starkt.
Vid Högskolan i Gävle har de förstahandssökande till höstens högskoleingenjörsutbildningar ökat med 32 procent.
– Vårt län behöver så väl sina ingenjörer och därför är det här ökande intresset för dessa utbildningar så glädjande, säger Mangus Lemoine, projektledare vid Högskolan i Gävle.

>

Renkalvar lätt byte för björnar i kalvningslandet

23 maj, 2017 - SLU

Björnens betydelse för renskötseln är omtvistad, bland annat för att det har gjorts så få vetenskapliga studier. Nu visar en avhandling från SLU omfattningen av de problem som björnen skapar på kalvningslandet, och att åtminstone en tredjedel av kalvarna kan bli björnföda i vissa områden i skogssamebyar. Vajor som kalvar i skogen verkar också ha begränsad möjlighet att undvika björnarna.

>

Välinformerad investerare tar mindre risk men får högre avkastning

23 maj, 2017 - Umeå universitet

De som läser företagens årsredovisningar tar mindre finansiella risker och får högre avkastning på sina pengar än de som bara hämtar sin information från massmedierna. Det visar Oscar Stålnacke i en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Musslor kan ge ledtrådar om smörbultens etablering i Mälaren

23 maj, 2017 - SLU

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor. Sveriges lantbruksuniversitet ska nu studera hur den svartmunnade smörbultens etablering påverkar förekomsten av dessa blötdjur.

>

Blyförbud förbättrade barns livschanser

23 maj, 2017 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

>

Fiskar påverkas av antidepressiv medicin i vattnet

23 maj, 2017 - Södertörns högskola

Hundratusentals svenskar tar läkemedel mot depression – men preparaten går ofta rakt genom kroppen och via avloppsystem och reningsverk ut i vattnet. I sin doktorsavhandling ”Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors in the Environment – Effects of Citalopram on Fish Behaviour” ser Martin Kellner tydliga beteendeförändringar hos fisk som lever i vatten med spår av antidepressiv medicin.

>

Körkortsutbildningen kan bli bättre

23 maj, 2017 - Körkortsutbildningen kan bli bättre

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet. Läs mer om orsakerna i VTI rapport 936.