Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Statiner kan förebygga levercancer

20 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Fettlösliga statiner kan förebygga levercancer och minskar dödligheten hos patienter med virushepatit. Det visar en studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften ’Annals of Internal Medicine’.

>

Träning kan häva skador orsakade av nikotin

20 augusti, 2019 - Göteborgs universitet

Motorisk träning har visat sig kunna häva rubbningar som uppstår i hjärnan på råttor som utsatts för nikotin. Effekten påvisas i en studie, och på sikt kan metoden också komma att prövas vid rökavvänjning för människor. – Det var som om träningen motverkade många av de förändringar som nikotin orsakat i djurens hjärnor, och hjälpte […]

>

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

20 augusti, 2019 - SLU

Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden påverkas av infrastrukturen.

>

Elcyklar i elfordonspooler kan minska bilanvändning i städer

20 augusti, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Elcyklar i elfordonspooler har potential att minska användningen av bil i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar resultatet i en studie från VTI där forskare har studerat i vilken omfattning en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning.

>

Styvnande blodkärl i kroppen kan påverka hjärnan och ge försämrat minne

20 augusti, 2019 - Umeå universitet

Forskare i Umeå har presenterat en modell som förklarar varför minnet försämras i takt med att kroppen åldras. Det handlar om att hjärnan får ta emot en ökad belastning från hjärtats slag när kroppspulsådern styvnar med åren, något som skadar hjärnans minsta blodkärl.

>

Minoritetsspråkiga barns rätt till likvärdig undervisning i förskolan

20 augusti, 2019 - Karlstads universitet

Barn som har ett annat modersmål än svenska och/eller har tillhörighet i något av de svenska nationella minoritetsspråken har enligt förskolans läroplan rätt till samma undervisning i förskolan som svensktalande barn. I år har minoritetsspråkslagen och läroplanen förstärkt detta ytterligare. En ny avhandling från Karlstads universitet visar att personal på förskolor behöver mer stöd för […]

>

Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom

19 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Barn med Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) löper en högre risk för psykisk ohälsa, visar en ny studie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i JAMA Pediatrics. Drabbade barn och deras föräldrar behöver ökat psykologiskt stöd och längre uppföljning, menar forskarna.

>

Pressinbjudan: Så kan växtförädling ge oss en ljusare framtid

19 augusti, 2019 - Kungl. Vetenskapsakademien

Nya växter som klarar ett förändrat klimat kan bli livsavgörande i framtiden. Men då krävs det en satsning på forskningen och en förändrad syn på den moderna tekniken för växtförädling. Det är bakgrunden till ett internationellt symposium som arrangeras av Vetenskapsakademien 27 augusti. Befolkningen växer, klimatet blir varmare och konkurrensen om färskvatten, gödning och jord […]

>

Ärftlig risk för typ 1-diabetes kopplad till skillnader i bakteriefloran

19 augusti, 2019 - Linköpings universitet

Barn med hög genetisk risk att utveckla typ 1-diabetes har delvis en annan bakterieflora i tarmen jämfört med individer med låg risk, enligt en ny studie av forskare vid Linköpings universitet och University of Florida. Fynden, som har publicerats i tidskriften Nature Communications, tyder på att ärftlig risk kan forma hur individen reagerar på miljöfaktorer vid uppkomsten av autoimmuna sjukdomar.

>

Pappersfilter av lokala alger kan rädda liv i Bangladesh

19 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Problemet med tillgång till säkert dricksvatten i stora delar av Bangladesh är en ständig utmaning. En forskargrupp från Uppsala universitet, Sverige och Dhaka universitet, Bangladesh visar nu att en lokalt växande och tidigare outnyttjad grön makroalgart kan användas för att extrahera cellulosananofibrer, som sedan kan formas till pappersark med skräddarsydd porstorlek för vattenbehandling.