Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Militärer, ormar och maratonlöpare i svamparnas värld

26 januari, 2021 - Lunds universitet

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt hur svampar besitter individuella karaktärsdrag, och hur deras hyfer (enskilda svamptrådar i jorden) beter sig på olika sätt när de utforskar och tar sig fram genom jordens mikroskopiska labyrinter. Undersökningarna har gjorts i laboratorium och de underjordiska gångarna har tillverkats syntetiskt av silikonpolymer. I mikroskop har forskarna kunnat följa […]

Tio gyllene regler för att återställa skog

26 januari, 2021 - Göteborgs universitet

Storskalig trädplantering för att motverka klimatkrisen är inte problemfri. Det visar en ny granskning i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.

Genvariant tros orsaka stroke

25 januari, 2021 - Lunds universitet

Forskare vid Lunds universitet tror sig ha identifierat en genvariant som kan orsaka småkärlssjukdom i hjärnan och stroke. – De personer vi undersökt är från samma släkt och flera av dem har insjuknat med småkärlssjukdom i hjärnan och stroke. Efter vävnadsundersökning och genetiska analysmetoder kunde vi konstatera att de bar på en ny variant av […]

Hjärnans immuncell ligger bakom nedstämdhet vid inflammation

25 januari, 2021 - Linköpings universitet

Hjärnans egen immuncell, mikroglia, spelar en nyckelroll i de processer som skapar obehagskänslor och nedstämdhet i samband med inflammation. Det visar en studie gjord på möss som har letts av forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som har publicerats i Immunity, tyder på att mikrogliaceller bidrar till nedstämdhetssymtom vid flera neurologiska sjukdomar och kanske även vid depression.

Få tecken på att det nya medielandskapet ökar polariseringen i samhället

25 januari, 2021 - Göteborgs universitet

Växande politisk polarisering sägs ofta ha att göra med internet och den dramatiskt ökade tillgången till fler informationskällor – det som också kallas det nya medielandskapet. Men medieforskaren Peter M. Dahlgren finner inte några sådana tecken i Sverige. Tvärtom visar han i en ny avhandling att problemet är betydligt mindre än vad många befarar. När […]

Bevara och bruka? Skogens som resurs för ett klimatneutralt samhälle

25 januari, 2021 - Södertörns högskola

Världens första klimatneutrala välfärdsstat. Det är målet politikerna satt upp för Sverige och där spelar skogen en viktig roll. Men konflikten kring hur skogens resurser ska tas tillvara är infekterad och det saknas tydliga riktlinjer för hur målen ska nås. Mycket ansvar läggs på markägaren, men frågan forskarna nu söker svar på är om de […]

Kärnfysikalisk seglats mot mytomspunnen ö

25 januari, 2021 - Lunds universitet

Redan i slutet av 1960-talet lanserades teorier om en möjlig förekomst av supertunga grundämnen. Deras mest långlivade atomkärnor skulle kunna ge upphov till en så kallad ”stabilitetsö” långt bortom grundämnet uran. Men nu visar en studie, som letts av kärnfysiker vid Lunds universitet, att ett 50 år gammalt kärnfysikmanifest måste revideras. Det tyngsta grundämnet som […]

Covid-19: Så farliga är de nya virusvarianterna

25 januari, 2021 - Högskolan i Skövde

Rapporter om nya virusvarianter av covid-19 kommer dagligen. Men hur farliga är egentligen de nya virusmutationerna och hur rädda ska vi vara för dem? Kristian Vlahovicek, gästprofessor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde, följer noga utvecklingen och förklarar läget.

Ö- och skärgårdsturism under pandemin – vad kan företagen lära sig?

25 januari, 2021 - Södertörns högskola

Coronapandemin har slagit hårt mot turistbranschen, inte minst i våra skärgårdar. Nu ska tre Södertörnforskare se vilka lärdomar som kan dras utifrån turistföretagens erfarenheter och turisternas upplevelser under pandemin. Detta för att öka kunskapen om hur branschen påverkats och hur den kan utvecklas framåt. Vår- och sommarmånaderna är för många verksamheter i skärgården den tid […]

Dramatisk ökning av mikroplaster i sjögräsbotten sedan 1970-talet

25 januari, 2021 - Stockholms universitet

Storskalig produktion av grönsaker och frukt i Spanien med intensiv plastförbrukning i sin växthusindustri tros ha läckt ut mikroplastföroreningar sedan 1970-talet till det omkringliggande Medelhavets sjögräsängar. Det visar en ny studie där forskare har lyckats spåra plastföroreningar sedan 1930–40-talet genom att analysera sjögrässediment.