Ulrika Järkestig-Berggren och Italo Masiello, båda forskare vid Linnéuniversitetet, har fått drygt 5 miljoner kronor var från forskningsrådet Forte till ny forskning.

Ulrika Järkestig Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete, har fått ca 5,3 miljoner kronor till projektet Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar.

Projektet är fyraårigt och har fokus på att utveckla, pröva och implementera ett bedömningsstöd i barnavårdsutredningar för att bedöma barns omsorgsuppgifter och omsorgsansvar i sin familj. Projektgruppen består av forskare från Uppsala universitet och Linnéuniversitetet, och samarbetar med kommuner, Kvinnojouren, Alternativ till Våld och Maskrosbarn samt FOU Blekinge.

– Tidigare forskning har visat att barn tar på sig omsorgsuppgifter och när de gör det i högre omfattning riskerar det att påverka deras hälsa och skolnärvaro, säger Ulrika Järkestig Berggren. Vårt projekt ska därför utveckla, pröva och implementera ett bedömningsstöd för socialtjänsten när det gäller risken med barns omsorgsansvar. 

Italo Masiello, professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, har fått ca 5,2 miljoner kronor till projektet Longitudinell implementering av digitala läromedel i grundskolan – inverkan på undervisningspraktik och elevresultat.

Ungefär 200 skolor ingår i denna studie, vars syfte är att förstå hur man bäst förbereder lärare och skolor så att de effektivt ska kunna utnyttja digitala läromedel, det vill säga appar.

– Projektet vill ta itu med det uttalade behovet av att hitta gynnsamma förutsättningar för barns lärande i skolan genom att ge lärarna ökad kunskap om hur de kan förbättra både sin undervisning och sina elevers resultat genom att använda en app, säger Italo Masiello.

Forskargruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar experter inom implementeringsforskning, metodutveckling, utbildningsvetenskap samt teknik.

Forskningsrådet Forte finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. 

Kontakt

Ulrika Järkestig-Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete, telefon 0480-44 63 83, mejl ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se

Italo Masiello, professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, telefon 0470-70 82 03, mejl italo.masiello@lnu.se

Annika Sand, pressansvarig, mobil 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se

Presskontakt:

Annika Sand

Telefon:

0470-70 85 54

Mobil:

076-830 01 05