Forskningscentret CLIP vid Högskolan i Gävle har beviljats 20 miljoner för forsknings- och utvecklingsinsatser som ska bidra till att höja innovationsförmågan i regionens industriföretag.

Spetskunskaper för framtiden

– Digitalisering och globalisering skapar utmaningar kring innovation och hållbarhet för dessa industriföretag och här kan vi hjälpa till, säger projektledaren Lars Bengtsson.

Internationella jämförelser visar att särskilt små och medelstora industriföretag behöver förnya såväl de produkter och tjänster som erbjuds, som de processer, produktionssystem och försörjningskedjor som används.

– Målet är att i samproduktion med industriföretagen utveckla spetskunskaper och industriella tillämpningar för framtiden.

Tre strategiska områden

Projektet inriktas mot ökad innovation och konkurrenskraft inom tre strategiska områden: Smart produktion, hållbara logistiksystem och öppna innovationsprocesser.

– Vi kommer att kombinera forskning och samproduktion av kunskap i företag, med coachning, utbildningsinsatser på företagen och kunskapsspridning via seminarier och nätverk, säger Lars Bengtsson.

Gävle Hamn

I ett delprojekt kommer forskargruppen att medverka till utveckling av Gävle hamn som ett internationellt konkurrenskraftigt transportcentrum med spetskompetens kring hållbar utveckling.

– Ambitionen är här att bidra till näringslivets logistikbehov och utvecklingen mot en fossilfri region.

Ett annat delprojekt handlar om att utveckla produktionssystem som kombinerar arbetssätt präglat av Human Lean med ny teknik för styrning och uppföljning.

– Grundidén är att digitaliseringen ger tillgång till nya verktyg och data som kan användas för att i realtid lyfta förbättringsarbetet till en ny nivå, säger Lars Bengtsson.

Projektet CLIP 4.0 finansieras av Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Region Gävleborg och Högskolan i Gävle och pågår under tre år med start 1 juli 2018.

———————————————————

CLIP – Centrum för logistik och innovativ produktion – är ett forskningscentrum vid Högskolan i Gävle med ett 20-tal forskare och konsulter som bildades 2009 med syfte att bidra till effektivare logistik, produktion och innovation för ökad konkurrenskraft i framförallt små och medelstora industriföretag i regionen.

——————————————————-

För mer information, v v kontakta:
Lars Bengtsson, professor och centrumföreståndare
Tel: 026-64 88 02, 070-631 23 91
E-post: lars.bengtsson@hig.se

Gunnar Herdin, senior rådgivare och bitr. centrumföreståndare
Tel: 076-020 76 00
E-post: gunnar.herdin@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Telefon:
026-648509
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se