– Den är glädjande att vi kan göra ytterligare en satsning inom miljöteknik så snart igen. Sverige har goda förutsättningar för utveckling och tillväxt inom detta område och vi fortsätter att fokusera på svenska styrkeområden, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

2007 lämnade Formas och VINNOVA in en gemensam forskningsstrategi för miljöteknik till regeringen. Sex svenska styrkeområden inom miljöteknik angavs och i slutet av 2007 gjorde Formas en första utlysning i samverkan med VINNOVA. I den utlysningen beviljades ett tiotal projekt på totalt cirka 42 miljoner kronor. Formas stod för cirka 17 miljoner kronor av dessa och VINNOVA och näringslivet för resterande medel.

I utlysningen välkomnas ansökningar som är systeminriktade, tvärvetenskapliga och ämnesövergripande, som behandlar samhällsvetenskapliga aspekter samt avser projekt kopplade till demonstrationsprojekt. Samfinansiering från näringslivet med 50 procent krävs. Formas samverkar inom miljöteknikområdet och inom denna utlysning med VINNOVA och Energimyndigheten.

För mer information kontakta:
Conny Rolén, Formas, conny.rolen@formas.se, tel 08-775 4030
Helen Andréasson, VINNOVA, helen.andreasson@VINNOVA.se
tel 08-473 3088