Av dessa pengar bidrar Formas med 33 miljoner, Naturvårdsverket med 15 och 34 miljoner är EU-medel. Forskningen sker inom ramen för det europeiska forsknings-samarbetet BONUS. Den totala forskningssatsningen på Östersjön under de närmaste fem åren är 22 miljoner EURO (ca 220 miljoner kronor).

– Det är ingen nyhet att situationen i Östersjön är allvarlig. Var och varannan dag får vi nya oroande rapporter. Vi hoppas att den här forskningen snabbt kommer att ge resultat som kan göra stor nytta i arbetet med att förbättra läget i Östersjön, säger Rolf Annerberg, generaldirektör för Forskningsrådet Formas.

Formas delar ut 33 miljoner fördelat på åren 2008-2010 och Naturvårdsverket 15 miljoner för åren 2008-2011. Motfinansiering av EU är på cirka 42 procent eller cirka 34 miljoner kronor.16 ansökningar beviljas medel och hela 15 av dessa har svenska deltagare och 8 har dessutom svensk koordinator. Forskare från minst två Östersjöländer är involverade i varje projekt. Samarbetsprojekten ska knyta ihop ekosystemen med det mänskliga samhället.

Bonus står för BONUS BALTIC Organisations´ Network for Funding Science.

Det gemensamma forskningsprogrammet, the Joint Baltic Sea Research Programme BONUS-169, initierades av forskningsfinansiärer i de nio Östersjöländerna för att göra större gemensamma insatser för Östersjön.

Mer information om BONUS: www.bonusportal.org

För mer information kontakta:
Hans-Örjan Nohrstedt, Formas, 08-775 40 16, hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Thomas Nilsson, Naturvårdsverket, 08-689 10 14, thomas.nilsson@naturvardsverket.se

Presskontakt:

Elisabet Blomberg

Telefon:

08 775 40 04

Mobil:

072-233 40 04