En internationell utvärderingspanel har under våren 2013 utvärderat Stockholm Resilience Centre (SRC) på uppdrag av Mistra. Utvärderingspanelen ger centret i allt väsentligt lovord. Panelens bedömning är att SRC till och med har överträffat de ursprungliga förväntningarna och etablerat sig som världsledande inom resiliens- och hållbarhetsforskning. De vetenskapliga publikationerna är imponerande både i kvalitet och kvantitet. SRC har med sin forskning gett viktiga bidrag till internationella policyprocesser.

– Intentionen har hela tiden varit att stötta SRC under en 12-årsperiod säger Lars-Erik Liljelund. Utvärderingen visar att centret är mycket framgångsrikt och då ska vi naturligtvis fortsätta vårt åtagande.

På initiativ av Mistra inrättades år 2007 Stockholm Resilience Centre som ett tvärvetenskapligt centrum vid Stockholms universitet. I det avtal som upprättades angavs en möjlighet att förlänga avtalet med en andra period 2014-2018 om de övergripande intentionerna med satsningen hade uppfyllts vilket nu skett.

Lars-Erik Liljelund, VD Mistra, lars-erik.liljelund@mistra.org, 08-791 10 24
Johan Edman, programansvarig Mistra, johan.edman@mistra.org, 08-791 10 28
Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27