Det menar Dagmar von Walden-Laing i sin doktorsavhandling, som hon lägger fram vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet där hon jämför det olika vägvalet i Sverige och Storbritannien. Även om den medicinska expertisen spelat stor roll som vägvisare i kampen mot HIV/AIDS i båda länderna består en skillnad i en kraftfull svensk socialpolitik som tyvärr mattats av under 1990-talets hårda nedskärningarna. Frivilligorganisationer av skilda slag har i båda länderna verkat för ett ökat medvetande hos den breda allmänheten. En obesvarad fråga är hur uppbyggda nätverk och det vunna folkmedvetandet ska kunna bevaras, när nu HIV och AIDS-frågorna tagits över av de vanliga hälsovårdsinstitutionerna. Skillnaderna mellan länderna kan till stor del förklaras med att hälsovårdssystemen är olika uppbyggda samt att det råder en betydande skillnad i inställningen till manlig homosexualitet och till bruket av narkotika.

Doktorsavhandlingens titel: HIV/AIDS in Sweden and the United Kingdom. Policy Networks 1982-1992.

Disputationen äger rum fredag 16 november kl 13.00 i hörsal 9, Hus D, Södra huset i Frescati med docent Peter Garpenby, Linköpings universitet, som opponent..

Dagmar von Walden Laing kan nås på tel 08-758 30 22, e-post dvwl@swipnet.se.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: