Högskolan i Halmstad är en del av det EU-finansierade forskningsprojektet Heat Roadmap Europe (HRE4). Projektet kartlägger de fjorton största EU-ländernas energianvändning timme för timme, och visar att det är möjligt att värma upp och kyla ner våra hus helt utan att använda fossila bränslen. Detta är intressant i ljuset av FN-organet IPCC:s nyligen publicerade rapport kring global uppvärmning.

Projektet har arbetat med att ta fram tre olika energiscenarion för år 2050, även kallade Heat Roadmaps, för de fjorton största EU-länderna, vilka står för över 90 % av EU:s uppvärmningsbehov.

  1. Baseline (BL) 2050 scenario representerar utvecklingen av energisystemet så som den kommer att se ut om vi följer nuvarande EU-policyer.
  2. Conventionally Decarbonised (CD) 2050 scenario representerar energisystemets utveckling om enbart användning av förnyelsebar energi uppmuntras.
  3. HRE 2050 scenario representerar ett uppvärmnings- och kylningssystem som har förändrats i grunden avseende olika energitypers kostnadseffektivitet, överskottsvärme, förnyelsebar energi och integration med andra energisektorer.

De två senare scenarierna, och speciellt HRE 2050, bevisar att det är möjligt att öka kostnadseffektiviteten, och som en följd av det vinna större ekonomisk och social acceptans för en omställning av energibranschen mot mer förnyelsebar energi.

– Heat Roadmap Europe visar att det finns mycket effektiva metoder för att motverka en förstärkt växthuseffekt, säger Urban Persson, universitetslektor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som aktivt arbetar i projektet.

– Den stora utmaningen ligger dock i att övervinna alla de mentala hinder som präglar politiker, företag och användare vid stora förändringar, inflikar professor Sven Werner.

De scenarion som projektet har arbetat fram kan utgöra en utgångspunkt för europeiska regeringar och myndigheter, företag, konsulter och akademiker då dessa behöver fatta informerade beslut kring framtida investeringar i energisystemet. De kommer också att kunna bidra till klokare investeringar av offentliga medel, lägre kostnader för konsumenter samt, sist men absolut inte minst, minskade koldioxidutsläpp och lägre energianvändning.

Kontakt

Urban Persson, urban.persson@hh.se, 0729-77 37 72
Sven Werner, sven.werner@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 10 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Christa Amnell
Telefon:
035-16 73 12
Mobil:
072-97 73 837
Epost:
christa.amnell@hh.se
Presskontakt:
Selma Sedelius
Telefon:
070-871 34 89
Mobil:
035-16 71 84
Epost:
selma.sedelius@hh.se
Presskontakt:
Louise Wandel
Telefon:
035-167414
Mobil:
0721-582906
Epost:
louise.wandel@hh.se
Presskontakt:
Karin Bergstrand
Telefon:
035-16 78 09
Mobil:
0729-77 38 00
Epost:
karin.bergstrand@hh.se
Presskontakt:
Kristina Rörström
Telefon:
035-16 78 36
Mobil:
072-977 38 36
Epost:
kristina.rorstrom@hh.se
Presskontakt:
Ida Fridvall
Telefon:
072-977 37 61
Epost:
ida.fridvall@hh.se
Presskontakt:
Lena Lundén
Telefon:
073-241 74 43
Epost:
lena.lunden@hh.se
Presskontakt:
Ida Lövstål
Telefon:
035-16 76 73
Mobil:
070-649 72 72
Epost:
ida.lovstal@hh.se
Presskontakt:
Helena Bengtsson
Telefon:
035-16 73 39
Mobil:
072-977 36 21
Epost:
helena.bengtsson@hh.se
Presskontakt:
Rebecca Staver
Telefon:
072-977 36 59
Epost:
rebecca.staver@hh.se