Kartläggningen gäller åren 2000 och 2001 och över 200 projekt presenteras. De flesta av landets högskolor och universitet har deltagit mer eller mindre aktivt i forskning om turism. Mitthögskolan (ETOUR), Handelshögskolan/Universitetet i Göteborg, Karlstads universitet, Dalarnas högskola och Umeå universitet har byggt upp de mest aktiva forskningsmiljöerna. Forskningsteman som samlat flest forskare finns inom det naturturistiska området.

– Kartläggningen kommer dels att utgöra beslutsunderlag för turismforskningens framtida inriktning, dels fungera som stöd till Turistdelegationen när de ska fördela de 7,5 miljoner kronor som öronmärktes för turismforskning i den regionalpolitiska propositionen, berättar Göran Svensk, biträdande programledare på ETOURs nya analysenhet.

Kartläggningen, som kommer att uppdateras kontinuerligt av ETOUR, bygger på intervjuer med ansvariga på aktuella högskolors och universitets institutioner samt sökningar på Internet. Vissa högskolor och projekt kan saknas i materialet och ETOUR tar gärna emot eventuella kompletteringar.

För mer information:
Göran Svensk, bitr programledare, tel 063-19 58 13, e-post goran.svensk@etour.mh.se

Presskontakt:

Anders Mossing

Telefon:

063-19 58 08

Mobil: