Användning av artificiell intelligens för åldersbedömning ger hög tillförlitlighet visar ny forskning inom tillämpad hälsoteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Forskare vid BTH, i samarbete med forskare från Karolinska Institutet, fick 2017 ett uppdrag från Socialstyrelsen att samla in bildmaterial från magnetkameraundersökningar samt att undersöka metodens tillförlitlighet för åldersbedömning.

Forskargruppen har på eget initiativ arbetat vidare med artificiell intelligens för bildanalys och nu har de första resultaten av studien kommit. De visar att användningen av magnetkamera är en metod som har hög tillförlitlighet när det gäller att göra åldersbedömningar, det vill säga att klassificera personer som att vara antingen under eller över 18 år. Metodens tillförlitlighet ligger på 98,1 procent för underåriga respektive 88 procent för överåriga.

En stor fördel med att använda artificiell intelligens är att den möjliggör resultat i realtid tack vare en automatiserad bedömningsprocess som ger samma resultat varje gång på samma bild. Resultatet är därför inte beroende av vem som genomför bedömningen, vilket i sin tur gör den mer rättssäker jämfört med metoder som använder sig av mänskliga bedömningar. Dessutom är magnetkameraundersökning en ofarlig undersökningsmetod till skillnad från röntgen som utsätter undersökningspersonen för joniserande strålning.

Studien har publicerats i tidskriften JMIR Health Informatics, med titeln ”Age Assessment of Youth and Young Adults Using Magnetic Resonance Imaging of the Knee: A Deep Learning Approach”.


För mer information, kontakta professor Johan Sanmartin Berglund via telefon:0455-38 54 71 eller via e-post: johan.sanmartin.berglund@bth.se eller docent Peter Anderberg via telefon 0455-38 54 36 eller via e-post: peter.anderberg@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se