Algen Dunaliella salina klarar av att växa i några av jordens tuffaste miljöer, från saltgruvor i Arktis till saltslätter i tropikerna. Den odlas i dagsläget kommersiellt för dess höga innehåll av antioxidanten betakaroten, och är perfekt för utvinning av naturliga karotenoiderför användning i allt från behandling av åderförkalkning, diabetes och psoriasis till läkemedel för ögonsjukdomar.

Forskningsinstitutet RISE har medverkat i ett internationellt 4-årigt projekt för att utveckla nya användningsområden och att utvinna högvärdiga produkter ur mikroalgen Dunaliella salina.

– Även om 80 procent av Dunaliella-algen kan förvandlas till bränsle, så är det de högvärdiga produkterna som vi har fokuserat på, säger Karin Persson, forskare vid RISE

– Algen innehåller många ämnen som kan bli läkemedel för behandling av åderförkalkning, diabetes, psoriasis och ögonsjukdomar.

Projektet, D-Factory, stöttas med 10 miljoner euro från ”Knowledge-Based Bio-Economy” inom EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Projektet lyckades bland annat ta fram innovativa kombinationer av processer för att rena fram enskilda karotener. Ett användningsområde är som utgångsmaterial för produktion av produkter som behandlar sjukdomar i ögat.

– Nästa steg är att hitta samarbeten med läkemedelsindustrin för att använda upptäckterna och utveckla nya läkemedel, säger Karin Persson, RISE.

Dunaliella salina

  • Odlas i dagsläget kommersiellt för dess höga innehåll av betakaroten.
  • Är kända för sin förmåga att förvandla koldioxid och solljus till kemisk energi.
  • Kan odlas på mark eller i vatten som inte i övrigt är lämplig för livsmedelsproduktion, och är därför en attraktiv förnyelsebar resurs.

Mer information finns på projektets hemsida: https://www.d-factoryalgae.eu/

För mer information, kontakta:

Karin Persson, Teknisk doktor och senior projektledare RISE, tel 010-516 60 72, karin.persson@ri.se

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Presskontakt:
Alice Brax
Telefon:
010-516 69 88
Epost:
alice.brax@ri.se
Presskontakt:
Magnus Rysjö
Telefon:
010-516 69 46
Epost:
magnus.rysjo@ri.se
Presskontakt:
Joakim Jakobsson
Telefon:
072-452 66 32
Epost:
joakim.jakobsson@ri.se