– Jag gillar Sverige och svenskarna, säger Bill, som han kallas av
kollegorna. Inte minst tycker jag om den positiva attityd till kunskap
och kompetens, som jag finner både på Chalmers och hos svensk industri,
förklarar han.

Institutionen för termo- och fluiddynamik är en av Chalmers största, med
sex ämnesområden och ett sjuttiotal anställda från ett tiotal länder;
mest forskare och doktorander.

– Professor George tillför oss ovärderliga kunskaper inom
turbulensområdet, vilket är ett av 2000-talets kvarvarande stora
mysterier och en spännande utmaning för både forskare och ingenjörer,
säger institutionens chef Jan Hansson.

Bilder: Chalmers fotograf jan-olof.yxell@adm.chalmers.se, tel. 031-772
17 17.

Mer information
Jan Hansson, prefekt på inst. för Termo- ochfluiddynamik, Chalmers, Göteborg.
Telefon: 031- 772 14 17. Fax: 031-18 09 76. E-post:
jaha@tfd.chalmers.se

Presskontakt:

Christian borg

Telefon:

031-7723395

Mobil:

0766-314235