Mobila och trådlösa kommunikationssystem har blivit en del av vår vardag. Antenner finns överallt, på tak, på bilar och i våra händer. Den massiva ökningen av
användningen av mobil kommunikation gör det viktigt att antennerna fungerar bra. I framtiden är det önskvärt att integrera antennerna i existerande strukturer som till
exempel bilar och byggnader, av estetiska skäl, så att de inte skall bli så synliga i exempelvis stadsmiljöer. Då behövs nya numeriska tekniker som kan analysera antenner
med omliggande struktur.

Silvia Raffaelli har i sin avhandling tagit fram programvara för att analysera bland annat mikrostrip – antennelement som är placerade i antingen plana eller
cirkulär-cylindriska strukturer, såkallade konforma antenner. Strukturerna kan bestå av flera lager av olika material. I analysen behandlas olika typer av strukturer, också sådana som används för att förbättra strålningsegenskaperna såsom till exempel korrugerade metallytor, metallstrimlor och andra metallmönster. Till exempel kan sådana ytor och mönster användas för att i största möjliga utsträckning rikta antennens strålning dit man önskar, och minimera den i oönskade riktningar.

De numeriska resultaten har validerats mot mätningar på egna antennmodeller.

Avhandlingen ”Analysis of Conformal Antennas and Periodic Structures” försvaradess den 15 juni vid en offentlig disputation på Chalmers i Göteborg.

För mer information kontakta:
Silvia Raffaelli, Institutionen för elektromagnetik,
tel 031-772 19 33, silviar@elmagn.chalmers.se

Presskontakt:

Christian borg

Telefon:

031-7723395

Mobil:

0766-314235