Fyra internationellt framstående forskare inom emotionspsykologi gästar Mittuniversitetet vid den tredje upplagan av MEP, Master in Emotion Psychology, som arrangeras 10 november i Östersund. En av föreläsarna, Eva Krumhuber från University College London, forskar bland annat kring ansiktsuttryck.

– Det här är den enda årligt återkommande konferensen för emotionspsykologi i Sverige. Konferensen är ett återkommande inslag i vårt masterprogram mot emotionspsykologi, men eftersom konferensen är öppen för alla kommer det intresserade från hela landet och även från utlandet, säger Anders Flykt, ordförande för MEP-konferensen och lektor i psykologi vid Mittuniversitetet.

Konferensen har årligen drygt 100-talet deltagare och lockar såväl psykologistudenter som personer verksamma i branschen och vid andra lärosäten i Sverige och internationellt. Konferensen lyfter fram den senaste forskningen inom området emotionspsykologi och gästas i år av fyra internationellt framstående forskare:

* Carien van Reekum, ansvarig för masterprogrammet för Cognitive Neuroscience vid University of Reading, England. Hon forskar bland annat om hur hjärnan reagerar på känslor och sinnesrörelser.

* Agneta Fischer, ansvarig för Institutet för psykologisk forskning vid Universitetet i Amsterdam. Hon har varit redaktör för den internationella tidsskriften Cognition & Emotion och för flera vetenskapliga böcker om emotion och affekt.

* Eva Krumhuber, doktor i psykologi vid University College London och hon forskar bland annat kring ansiktsuttryck.

* Alfons Hamm, ansvarig för Institutionen för psykofysiologi och klinisk psykologi vid universitetet i Griefswald, Tyskland. Han forskar kring kliniska syndrom, emotion och uppmärksamhet.

– Föredragshållarna presenterar sina forskningsresultat och berättar på vilket sätt deras resultat kan stödja olika emotionsteorier. Sedan följer en paneldiskussion om vilken emotionsteori som kan anses ha mest stöd i forskningsresultaten, säger Anders Flykt.

Den första upplagan av MEP arrangerades 2016 och har sedan dess lockat forskare från Tyskland, Portugal, England, Spanien, Belgien och Sverige.

Kontaktpersoner:
Anders Flykt, ordförande för MEP, anders.flykt@miun.se, 010-142 88 80
Francisco Esteves, avdelningschef Avdelningen för psykologi, 010-142 83 25, francisco.esteves@miun.se

Mer information om konferensen:
https://www.miun.se/psy/mep2018/

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Presskontakt:
Ronney Wickzell
Telefon:
010-142 81 72
Mobil:
070-389 77 72
Epost:
ronney.wickzell@miun.se