Torsdagen den 12 februari är det dags för 2009 års Celsius- Linnéföreläsning vid Uppsala universitet. Inbjudna talare är James H. Brown, professor i ekologi och Douglas Hofstadter, professor i kognitionsvetenskap och datavetenskap, båda framstående forskare inom sina respektive ämnesområden.

Årets Celsiusföreläsare är professor Douglas Hofstadter från Indiana
University, Bloomington, USA. Han forskningsområde är artificiell
intelligens. Med matematiska och datavetenskapliga metoder försöker han
förstå hur ett medvetande uppstår och vad intelligens är. Han anser att
tankeverksamhet innebär att jämföra nuets sinnesintryck med tidigare
erfarenheter. Att de enda tankar som är möjliga är jämförelser mellan yttre
och inre impulser. De slutsatser vi drar beror på vad vi vet sedan
tidigare. Erfarenheter och tidigare kunskaper är således avgörande för vad
man ser och gör – på gott och ont.

Han har skrivit flera böcker i ämnet och 1980 fick han Pulizerpriset för
sin bok ”Gödel, Escher, Bach: ett evigt gyllene band”.

Han påstår också att kreativitet uppstår på grund av begränsningar. Att det
till exempel är enklare att skriva en kreativ text om man undviker
bokstaven E, som är engelskans vanligaste bokstav. Begränsningar tvingar en
att tänka djupare. Och under sin vistelse här kommer han att hålla ytterligare en föreläsning fredagen den 13 februari (se mer på www.cb.uu.se).

Professor James H. Brown vid University of New Mexico, Albuquerque, USA är inbjuden att hålla i årets Linnéföreläsning. Han har de senaste 10 åren bedrivit spännande forskning inom ekologi och är idag ett av de största namnen inom sitt forskningsområde. Han har publicerat 7 böcker, mer än 200 artiklar och bokkapitel, samt varit handledare för 60 doktorander och 25 postdocs. Hans föreläsning kommer att handla om människors påverkan på klimatet och olika ekosystem. Han kommer också att presentera en egen modell, ”en metabolisk ekologisk teori”, om hur kroppsvikt och ämnesomsättning kan användas för att förutspå många ekologiska förhållanden, såsom tillgång på föda, olika arters tillväxthastighet och människors miljöpåverkan.

Föreläsningarna hålls i The Svedbergssalen, på BMC, den 12 februari, kl. 14.00- 17.00. Välkomna!

Celsius- Linnéföreläsningarna arrangeras årligen av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten till minne av Anders Celsius och Carl von Linné, båda välkända professorer vid Uppsala universitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Borgefors (värd för Celsiusföreläsaren), gästprofessor på centrum för bildanalys, 018-471 34 66 eller Gunilla.Borgefors@cb.uu.se

Göran Arnqvist (värd för Linnéföreläsaren), professor på institutionen för ekologi och evolution, 018-471 2645, 070-293 50 32 eller Goran.Arnqvist@ebc.uu.se