Skolbarn med återkommande smärtproblem går ut grundskolan med lägre betyg och sämre självkänsla än andra barn. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Resultaten understryker att det är viktigt att tidigt sätta in åtgärder mot återkommande smärta för att förebygga negativa konsekvenser för barnens fortsatta liv, säger Susanne Ragnarsson, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Susanne Ragnarsson följt skolbarn från årskurs 6 till och med årskurs 9. Majoriteten av barnen uppgav att de hade återkommande besvär med ont i huvudet, magen eller ryggen. Fyra av tio hade sådana besvär minst en gång i veckan. Barnen med återkommande smärta upplevde oftare att de inte kunde följa med i skolarbetet än kamraterna utan smärtproblem.

Dessutom fick barnen som rapporterade återkommande smärta i mellanstadiet överlag lägre slutbetyg när de gick ut nian, i jämförelse med barn utan återkommande smärtproblem Detta gällde för både flickor och pojkar och för barn med såväl huvudvärk som med mag- eller ryggsmärta. De barn som fick lägre betyg och sämre självkänsla hade i regel smärta en eller flera gånger i veckan eller återkommande smärta från flera ställen på kroppen.

Avhandlingen visar också att återkommande smärta är relaterat till besvär med koncentration, skolfrånvaro och självupplevda problem med skolprestationer. Avhandlingen visar att dessa faktorer delvis kan förklara varför barn med återkommande smärta fick lägre betyg.

– Återkommande smärta är ett folkhälsoproblem som bör tas med när man planerar insatser för barns hälsa. Det gäller i första hand insatser som kan förebygga återkommande smärtproblem. Det kan också handla om stöd och hjälp för att barn med smärtproblem ska kunna vara i skolan och koncentrera sig på skolarbetet, men mer forskning på området behövs, säger Susanne Ragnarsson.

Avhandlingen, Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker – en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn, bygger på två långtidsstudier med cirka 1500 skolbarn i Umeå samt en systematisk litteraturstudie. Avhandlingen har fokus på konsekvenser av återkommande smärta bland barn.

Susanne Ragnarsson är uppväxt i Vaggeryd i Småland och har sedan 1990-talet arbetat som skolsköterska i Umeå kommun.

Läs avhandlingen

För mer information, kontakta gärna
Susanne Ragnarsson
Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Telefon: 070-346 52 77
E-post: susanne.ragnarsson@umu.se

Om disputationen
Susanne Ragnarsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, försvarar fredag 17 januari kl. 9.00 sin avhandling Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker – en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn. Fakultetsopponent Eva Clausson, Högskolan Kristianstad. Huvudhandledare Solveig Petersen. Plats: Hörsal D Unod T 9, Norrlands Universitetssjukhus.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805