Europeiska hälso- och sjukvårdssystemet kämpar med sina budgetar och brist på vårdpersonal, samtidigt som resultaten för patienterna behöver förbättras. Det har EU-kommissionen konstaterat. På måndag träffas forskare och specialister från åtta länder i Kristianstad för att utveckla praktiska metoder och verktyg för snabbare och mer hållbar implementering av förbättringar och innovationer inom hälsovården.

I en rapport från förra året skriver EU-kommissionen att europeiska hälso- och sjukvårdssystemet har stora påfrestningar vad gäller såväl budgetar som brist på vårdpersonal, och att resultaten behöver förbättras för patienterna
[1]. Därför har forskare på Högskolan Kristianstad tagit initiativ till ett tvåårigt projekt för att utveckla metoder och verktyg som kan användas i praktiken för snabbare och mer hållbar implementering av förbättringar och innovationer inom hälsovården.

– En metod är att ge mer utbildning för personal för att möta de olika utmaningarna. Detta är ett effektivt sätt som används allmänt, men den största utmaningen är inte att utbilda vårdpersonal i ytterligare roller, utan snarare att genomföra en hållbar förändring i vårdsystemet, säger Martin Persson, biträdande professor i hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Hur implementerar man den nya kunskap som vårdpersonal har fått där de jobbar? Studier visar att förändringarna inom hälso- och sjukvården är fragmenterade, inkonsekventa och inte särskilt effektiva
[2].

– Syftet med projektet är att utveckla ett utbildningspaket för hälso- och sjukvårdspersonal som för närvarande har begränsad eller ingen kunskap i hur man ska genomföra och följa upp förändringar i deras vårdmiljöer, säger Carina Elgán, biträdande professor i hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad som kommer att leda projektet tillsammans med Martin Persson och innovationsrådgivaren Johan Müllern-Aspegren.

Projektet ska också främja en bredare hälsodialog om behovet av rätt utbildning i hur man genomför förändringar, och utvärderar effekten, för att ge bättre patientvård, samtidigt som vården kan bli mer kostnadseffektiv. Projektet samlar forskare och specialister inom sjukvård från Sverige, Norge, Nederländerna, Slovenien, Grekland, Estland, Lettland och Rumänien, och på måndag träffas de i Kristianstad för sitt första projektmöte.

Projekt: Health Innovation, implementation and Impact (HI3) – A functional training program on how to implement sustainable change in the health care system on a clinical level
(Erasmus+ 2018-1-SE01-KA202-039066)

Projektmöte HI3

Måndag 12 november kl 9.00–16.45
Högskolan Kristianstad, Hus 4 (förmiddag i sal 4:411, eftermiddag i sal 4:318)
Program för dagen finns bifogat nedan

Kontakt

Martin Persson, biträdande professor i hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad

044-250 39 31, 079-30 30 129

martin.j.persson@hkr.se

Johan Müllern-Aspegren, innovationsrådgivare vid Högskolan Kristianstad
044-250 36 19, 0702-94 57 59

johan.mullern-aspegren@hkr.se

[1] European Commission. State of the Health in the EU. Companion report 2017. Luxembourg: Publications Office of the European Union;2017.

[2] Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients’ care. Lancet. 2003;362(9391):1225-1230.
Ploeg J, Davies B, Edwards N, Gifford W, Miller PE.
Factors influencing best-practice guideline implementation: lessons learned from administrators, nursing staff, and project leaders. Worldviews Evid Based Nurs. 2007;4(4):210-219.

Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Presskontakt:
Fabian Rimfors
Telefon:
044-250 36 61
Mobil:
0768-23 88 42
Epost:
fabian.rimfors@hkr.se