När städer växer blir de tätare, högre och mer vidsträckta. För en sund stadsutveckling krävs ny kunskap. Och den kunskap, som redan finns, behöver omsättas i handling. I Miljöforsknings februarinummer med temat När städer växer berättar stadsforskare om energianläggningar, konsumtion, klimatförändringar, parker, våld och sammanhållen bebyggelse.

Miljöforskning kan beställas från Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

Kontakt:

Birgitta Bruzelius

08-775 4011

birgitta.bruzelius@formas.se

Lena Jansson

08- 775 40 00

lena.jansson@formas.se

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Box 1206

Besök: Kungsbron 21

111 82 Stockholm

08-775 40 00

www.formas.se