Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar hur man med hjälp av datorsimulering kan ta fram rätt design för livsmedelsförpackningar. Fokus har speciellt legat på förpackningens fysiska hållbarhet samt på hur pass lättöppnad förpackningen är.

Forskaren Shafiqul Islam har i sin forskning i ämnet maskinteknik vid BTH studerat hur finita elementsimuleringar kan leda till att vi får livsmedelsförpackningar som är lättare att öppna samt förpackningar som är mer tåliga och hållbara. Simuleringsmetoden innebär att man med hjälp av en datormodell kan återskapa vad som händer i verkligheten. På så sätt kan man se hur lätt förpackningen är att öppna, var det eventuellt uppstår sprickor samt vilket material som är bäst att använda för att förpackningarna ska hålla.

Datorsimuleringarna gör att tillverkarna kan ta rätt beslut tidigt i utvecklingsprocessen, vilket gör att de kan ta fram förpackningar som är tåligare och mer hållbara till lägre kostnader. Producenten får med hjälp av simuleringarna även en större förstående för hela designprocessen.

Shafiqul Islams forskningsresultat går att tillämpa inom de flesta designprocesser, i livsmedelsindustrin men även inom bilindustrin.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredag 20 september 2019
Tid: Klockan 09:00-12:00
Plats: Sal J1650, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information, kontakta Shafiqul Islam (engelsktalande) via e-post: shafiqul.islam@bth.se eller via mobiltelefon: 0734-22 35 44.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se