– Här är fullständigt fritt från hierarki och här finns ett stort allvar, säger Bengt Söderhäll, skapare av Dagermanseminariet vid högskolan i Gävle, om att han nu för femte gången packar väskan för ett föredrag på det klassiska universitetet i Paris.

Bengt Söderhäll

Bengt Söderhäll

Första gången Bengt Söderhäll blev inbjuden till Sorbonne var i januari 2013 av Sylvain Briens, professor i skandinaviska språk och historia vid Sorbonne.

– Jag råkade vara i Paris, hade gett ut en diktsamling ”Refelection sur Le Lac Long ” och läste ur den på Café de Flore. Sedan kontaktades jag av Sylvain.

Så kom det sig att han första gången föreläste på Sorbonne där han presenterade Stig Dagerman, som romanförfattare, novellförfattare, essäist, poet och dramatiker.

Han säger att de som lyssnar är studenter som läser nordiska språk eller historia, men även akademiska lärare och forskare.

Alla röster måste få höras

Det blir nu femte gången han gästar universitetet. Den här gången har Bengt fokus på Dagerman som tänkare och den grundmurade humanistiska hållningen hos Dagerman.

Hans arbetstitel till föredraget är: ”Skuggor och halvdunkel”, då Stig Dagerman hela tiden försökte avtäcka det beslöjade i världen.

– Det jag tycker Stig Dagerman har att säga oss idag är, att inte vara dömande utan betrakta den andre med sans och värdighet, att alla röster måste få höras då de kan komma att användas för en mänskligare värld längre fram, säger Bengt Söderhäll.

Kontakt:
Bengt Söderhäll, universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle
Tel: 076-800 47 72
E-post: bengt.soderhall@hig.se

Text & foto Bengt Söderhäll: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Stina Lilja
Telefon:
073-915 05 50
Epost:
stina.lilja@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se