Studenter som läser entreprenörskap på högskole- och universitetsnivå bär med sig olika erfarenheter och förkunskaper av ämnet. Att ta reda på vilken förförståelse studenterna har kan hjälpa läraren i utformningen av undervisningen och på så sätt främja studenternas lärande. Det visar Katarina Ellborgs avhandling där hon undersöker en metod att arbeta med bilder i undervisningen.

– Utbildning i entreprenörskap ges nu för tiden inom många olika utbildningar på högre nivå. Det innebär att mängder av studenter, alla med olika bakgrund och förkunskaper, möter begreppet entreprenörskap, berättar Katarina Ellborg och fortsätter:

– Befintlig forskning som undersöker entreprenörskapsutbildning betonar att det är viktigt att skräddarsy utbildningen med hänsyn till studenters förförståelse av entreprenörskap. Studier som undersöker studenters förförståelse av entreprenörskap är dock sällsynta, och det är detta som jag fokuserat på i min forskning. Det är lätt att man som föreläsare berättar och förklarar för studenterna vad entreprenörskap är, och att studenterna då försöker ge ”rätt” svar när föreläsaren ställer frågor.

– Jag ville istället testa om det går att närma sig begreppet på ett friare sätt. Där studenterna inledningsvis får associera utifrån sin egen erfarenhet eller till och med fördomar. Jag anser att entreprenörskapsutbildning inte kan se ut på samma sätt för alla. Studenternas bild och förförståelse ser olika ut, och det måste få påverka hur vi designar undervisningen. I metoden som jag arbetar med får studenterna vara med och ge sina perspektiv på begreppet entreprenörskap. Det gör att studenten blir medskapare. Ett intressanta resultat av mina möten med studenter är att de till exempel lyfter fram entreprenörskap som en kollektiv process – något som inte är lika framträdande i den gängse beskrivningen i kurslitteraturen.

Bildövning ger en arena att mötas på

Tillsammans med fotografen Cesilia Ekroth har Katarina Ellborg tagit fram ett antal bilder. Dessa används i en bildövning där studenterna får välja bilder som representerar entreprenörskap för dem.

I sitt avhandlingsarbete har Katarina Ellborg undersökt hur man kan använda bilder på det här sättet. Hon har gjort detta genom att låta cirka 400 studenter göra bildövningen. Hon har också gjort kvalitativa intervjuer med ett 30-tal av dessa studenter för att undersöka vad de tycker om detta pedagogiska grepp. Hon har dessutom gjort intervjuer med kollegor på Linnéuniversitetet och Chalmers, som har provat metoden.

– Min forskning visar att bilder är en bra arena att mötas på. De kan skapa ett annat klimat, ett otvunget sätt, säger Katarina Ellborg. Att använda bildspråk i klassrummet ger en annan situation, och det kan få studenter att prata om något som inte är svart eller vitt.

Katarina undersöker också  i sin avhandling hur bildövningen påverkar de didaktiska relationerna i klassrummet och diskuterar vikten av att prata om en ämnesspecifik didaktik för entreprenörskap.

Läs hela avhandlingen

Envisioning entrepreneurship: Using photographs to elicit students’ preconceptions of entrepreneurship

Kontakt

Katarina Ellborg, mobil 070-482 81 90, katarina.ellborg@lnu.se

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0489-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29