Kursens mål är att utifrån aktuella ämnen studera biologins roll i dagens samhälle, och ur ett biologiskt perspektiv skilja vetenskap från ”ovetenskap”. I kursen ingår föreläsningar om rasbiologi, evolution, intelligent design och människans tre kön, samt om vad vi kan och inte kan lära oss om sex från djuren.
– Mycket av det som i samhällsdebatten hävdas vara biologi är i själva verket missuppfattningar. Under kursen kommer vi att gå igenom biologiska grundfrågor; hur man tänker inom biologin och vad biologi har för betydelse för debatten, säger Lars Johan Erkell, kursledare och lektor i zoofysiologi.

En av föreläsningarna har rubriken ”Vad vi kan och inte kan lära oss om sex från djuren”, och handlar om människans försök att hitta ideal i djurvärlden – från kyrkliga rörelser som hyllar pingviners monogama förhållanden, till HBT-rörelsen som framhåller de sex-liberala primaterna bonoboos. Men är naturen verkligen ett bra rättesnöre?

Kontakt:
Lars-Johan Erkell
031- 7863692
0708-942880
j.erkell@zool.gu.se