Vid en nyligen genomförd extern projektutvärdering visade det sig att BTH:s forskare inom strategisk hållbar utveckling och produktutveckling är bland de mest citerade i världen.

Så kallade profilprojekt är forskningsfinansiären KK-stiftelsens största enskilda satsningar. För att få pengar till ett profilprojekt krävs en redan stark forskningsmiljö och syftet är att stödja en ytterligare vässning till internationell toppnivå. BTH har under sex år haft ett profilprojekt med fokus på beslutsstöd för hållbar produkt- och tjänsteinnovation, där forskare från flera institutioner samverkat. Institutionen för maskinteknik och institutionen för strategisk hållbar utveckling har varit de största aktörerna men även forskare från datavetenskap och industriell ekonomi har medverkat.

När projektet nyligen avslutades anlitade KK-stiftelsen en extern oberoende utvärderare, Damvad Analytics, för att bedöma forskningens vetenskapliga kvalitet och genomslag. Det visade sig att forskarna inom profilprojektet hör till de mest citerade i världen. Tre artiklar*, författade av forskare vid institutionen för strategisk hållbar utveckling, och medförfattare vid Arizona State University och Linköpings universitet för en av artiklarna, är bland de topp 1 % mest citerade i världen inom sin kategori.

– Det är ett anmärkningsvärt bra resultat, säger Rasmus V. Lund Jensen från Damvad Analytics.

Även andra publikationer är välciterade. Inom topp 5 % finns sex publikationer och inom topp 10 % finns 16 publikationer.

– Det är fantastiskt att vi håller sådan internationell toppnivå. Både BTH och KK-stiftelsen satsar nu ytterligare på denna forskning, säger rektor Mats Viberg.

*De topp 1 % mest citerade artiklarna är:

  • A framework for strategic sustainable development, Journal of Cleaner Production. Broman G. and Robèrt K-H., 2017. 140(1), pp 17-31.
  • Sustainability criteria and sustainability compliance index for decision support in product development, Journal of Cleaner Production. Hallstedt, S.I., 2017.140(1), pp 251-266.
  • An approach to business model innovation and design for strategic sustainable development, Journal of Cleaner Production. Franca C-L., Broman G., Robèrt K-H., Basile G. and Trygg L., 2017.140(1), pp 155-166.

För mer information, kontakta professor Tobias Larsson, e-post: tobias.larsson@bth.se eller telefon: 070-511 94 16, eller professor Göran Broman, e-post: goran.broman@bth.se eller telefon: 0455-38 55 04.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se