Marie Netz, forskare i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista. Listan samlar forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.

Marie Netz är doktor i datavetenskap vid BTH och tillämpar mycket av sin forskning på hälso- och sjukvård ur ett lednings- och medicinskt perspektiv. I sin forskning utvecklar hon intelligenta tjänster för att lösa logistiska problem inom hälso- och sjukvård. Bland annat använder hon artificiell intelligens och maskininlärning.

Marie Netz återfinns nu på IVA:s 100-lista över samhällsnyttig forskning.

–Drivkraften och känslan blir magisk när den forskning man så länge arbetat med visar sig ha stor potential att komma samhället till nytta, säger Marie Netz.

Fokus för IVA:s 100-lista är digitalisering och Marie Netz forskning finns med under kategorin samhälle och välfärd. I och med placeringen på 100-listan bedöms hennes forskning vara både intressant och med potential för näringslivet.

–Det här ligger verkligen i hjärtat av vad vi vill åstadkomma på BTH, nämligen att skynda på digitaliseringens positiva effekter i samhället. Jag är glad och stolt att Marie har uppmärksammats för sin viktiga forskning, säger Mats Viberg, rektor för BTH.

Forskarna från 100-listan presenterade sin forskning för ett 100-tal företag på den nya mötesplatsen R2B Summit som hölls på IVA i Stockholm den 20 mars.

För mer information kontakta Marie Netz via e-post: marie.netz@bth.se.
Hela 100-listan finns på IVA:s webbplats:
www.iva.se/publicerat/new-page/

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se