Göran Broman, professor vid BTH, är en av tolv hållbarhetsexperter i den nyinrättade forsknings- och innovationsgrupp som knyts till regeringens råd för hållbara städer. Gruppens mål är att verka för ett hållbart samhällsbyggande samt att stärka kopplingen mellan forskning och praktik.

– Uppdraget känns mycket hedrande och stimulerande, säger professor Göran Broman. Vår forskning har fokus på metodik för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan för strategisk hållbar utveckling, och ett av våra tillämpningsområden är hållbar kommun- och regionutveckling. Det här uppdraget innebär en möjlighet till ökat nyttiggörande av vår forskning och en möjlighet till lärande från andra inom ett viktigt tillämpningsområde.

Rådet för hållbara städer består av tretton myndigheter och har inrättats av regeringen för att stödja Sveriges kommuner i sitt hållbarhetsarbete. Rådet ska främja hållbar stadsutveckling genom ökad samverkan mellan myndigheterna och genom att utveckla förslag på strategiskt viktiga åtgärder även utanför myndigheternas ansvarsområden.

En forsknings- och innovationsgrupp knyts nu till rådet, med uppgift att lyfta stora framtidsfrågor och forskningsbehov och för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Gruppen består av tolv experter inom olika områden av relevans för hållbart samhällsbyggande. Göran Broman vid BTH är en av dessa.

BTH:s forskning inom strategisk hållbar utveckling uppmärksammas allt mer. Exempelvis visade nyligen en extern utvärdering att flera vetenskapliga publikationer av forskarna inom området är mycket välciterade internationellt. Det finns också en stark koppling till praktiken.

– Vår forskning sker i samarbete med företag, kommuner och andra externa parter. Denna erfarenhet kommer säkert också väl till pass i arbetet med expertgruppen, avslutar Göran Broman.

– Det är mycket glädjande och mycket bra att vår internationellt ledande forskning och vår stora samverkanserfarenhet tillvaratas av rådet för hållbara städer, säger rektor Mats Viberg.

För mer information, kontakta professor Göran Broman, e-post: goran.broman@bth.se eller telefon: 0455-38 55 04.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se