Lisa Skär, professor i omvårdnad vid BTH, är ny ledamot i Etikprövningsmyndigheten, vars uppdrag är att värna människan i forskningen bland annat genom att göra etiska prövningar av forskning på människor.

– Det är ett mycket hedrande uppdrag som ligger i linje med den forskning jag bedriver inom omvårdnad och e-hälsa, säger Lisa Skär.

Lisa Skär, professor i omvårdnad vid BTH, är utsedd till ordinarie ledamot i Etikprövningsmyndighetens avdelning 2 för medicinsk forskning i Lund. Myndighetens uppdrag är att värna den enskilda människan i forskning. Myndigheten gör etiska prövningar av forskning på människor, men även på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärks förtroendet för svensk forskning.

Lisa Skär leder idag forskning inom två områden; hälsa och välbefinnande vid långvarig sjukdom samt e-hälsa.

– Delar av den forskning som genomförs vid BTH innehåller etiska frågeställningar som är viktiga att beakta. Uppdraget ger möjlighet att sprida kunskap om etiska frågeställningar även utanför etikprövningsmyndigheten, menar Lisa Skär.

Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2019 och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna. Granskningen görs av ledamöter/experter inom olika områden och finns på sex platser i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm.

För mer information, kontakta professor Lisa Skär via e-post: lisa.skar@bth.se eller via telefon 0455-38 54 33.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se