Stålbolaget Sandvik Materials Technology var med när den tredimensionella atomzonden, 3DAP, visades upp på Chalmers den 24 januari. Sandvik är ett exempel på en industri som är starkt beroende av den materialutveckling som bedrivs på Chalmers.

– Med instrumentet kommer vi att kunna designa många typer av material snabbare. Vi behöver inte prova oss fram på samma sätt som vi tvingats till tidigare, säger Krystyna Stiller, doktor på Chalmers.
Hon säger stolt att det är det finaste instrumentet i Norden och att grundforskningen inom hennes forskargrupp på Chalmers, Mikroskopi och Mikroanalys, kommer att kunna bli ännu bättre.

De instrument man hittills använt i gruppen har tillverkats på Chalmers. Detta kunde köpas in från Frankrike tack vare pengar från Vetenskapsrådet, VR. Ytterligare bidrag från VR och från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger forskarna, som tillhör både Chalmers och Göteborgs universitet, möjligheter att köpa kompletterande instrument. Man kommer att kunna tränga ännu längre in i materiens hemligheter.

För mer information kontakta Krystyna Stiller, 031 772 3320 eller Bodil Vesterlund Tingsby 031 772 2548, redaktionen@adm.chalmers.se.