Då dansken Peter Adolph Albrechtsen kom till Christiania i Norge i augusti 1835, var han den förste professionelle orgelbyggaren som slog sig ned i landet sedan den tyske orgelbyggaren Gottfried Heinrich Gloger bosatte sig permanent i Norge på 1740-talet. Albrechtsen var utbildad hos Marcussen & Reuter i Sydjylland, och förde med sig de viktigaste elementen i denna orgelbyggartradition till Norge. Här fick han flera elever, och den viktigaste av dem, Claus Jensen, var trofast den orgelbyggarstil som etablerades av Marcussen & Reuter, och som vidareutvecklades av Peter Adolph Albrechtsen ända fram till hans död 1892.

Albrechtsens liv och verksamhet utgör huvudtemat i avhandlingen, och hans insats som orgelbyggare ses i förhållande till 1800-talets dansk-norska orgelkultur. För att kunna kartlägga faktorer som påverkade Albrechtsens orgelbyggande, har Trons-haug använt det väldokumenterade orgelprojektet i Nykirken i Bergen. Flera orgelbyggare, musiker, arkitekter och byråkrater var involverade i projektet som utspann sig över mer än två decennier fram till mitten av 1800-talet, och som reflekterar den skandinaviska tidsandan.

Orgelbyggandet generellt genomgick stora förändringar under första delen av 1800-talet, och bland annat teoretikerna Töpfer, Kützing och Seidel bidrog till detta. Under loppet av två – tre decennier uppstod det ett nytt tänkande inom de viktigaste områdena av orgelbyggandet: pipemensurering, beräkning och planerande av luftlådor och beräkning av orgelns luftsystem. Orgelbyggartraditioner i Europa och Amerika tänkte nytt mot bakgrund av dessa teoretikers skrifter, och för avhandlingsförfattaren har det varit viktigt att undersöka om Albrechtsen, som levde och verkade i Europas utkant, fångat upp något av de nya idéerna i sitt orgelbyggande.

Vid sidan av ett omfattande arkivmaterial har anteckningsböcker skrivna av Jürgen Marcussen och Andreas Reuter varit viktigt källmaterial för avhandlingen. I anteckningsböckerna beskrev Albrechtsens läromästare viktiga element i deras praktiska orgelbyggande. Genom att kombinera informationen från dessa böcker med observationer och uppmätning av bevarade instrument byggda av Albrechtsen, hans elev Jensen och Marcussen & Reuter, har det varit möjligt att ge detaljerade beskrivningar av de metoder som dessa orgelbyggare använde. I avhandlingen visar författaren att några av dessa metoder var starkt influerade av framstående teoretiker från både 1700- och 1800-talet, bland dem Georg Andreas Sorge, Dom Bédos de Celles och Johann Gottlob Töpfer.

Avhandlingens titel: ”With Rare Diligence and Acuracy ” – The Organ Building of Peter Adolph Albrechtsen in the Context of Nineteenth Century Danish/Norwegian Organ Culture. Disputationen äger rum måndagen den 29 oktober 2001 kl. 13.00, Sal L 100, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 6, Närmare upplysningar kan fås av Hans Jacob Tronshaug, tel. +47 62482162
(hem), e-post: hantrons@spray.no

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851