Med hjälp av datorsimuleringar kommer vi att kunna designa dryckesförpackningar som är lättare att öppna och som dessutom är i mer miljövänligt material. Det visar ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Förpackningsindustrin har under senare år allt oftare börjat använda olika typer av simuleringsverktyg för att bättre förstå sina tillverkningsprocesser. Ett av målen med simuleringarna att öka förståelsen av funktionerna inblandade när man öppnar en förpackning – samt att designa och optimera utformningen i datormiljö under produktutvecklingsprocessen.

BTH-forskaren Eskil Andreasson har i sin avhandling i ämnet maskinteknik visat att datorsimuleringar kan användas för att förutsäga hur lätt eller svår en dryckesförpackning är att öppna samt på vilket sätt den öppnas. Han har bland annat tagit fram en virtuell simuleringsmodell för att studera hur förpackningen öppnas. Tack vare modellen kan förpackningsindustrin ta fram bättre och mer lättöppnade förpackningar av miljövänliga material på ett snabbare sätt. Eskil Andreassons forskningsresultat har redan testats vid produktutveckling hos företaget Tetra Pak i Lund men kan överföras till andra industrier.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Onsdagen den 29 maj
Tid: Kl. 13:30
Plats
: Sal J1650, BTH, Campus Gräsvik
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information kontakta Eskil Andreasson via e-post: eskil.andreasson@bth.se eller via telefon: 0733-36 32 69.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se