Vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, pågår flera stora nationella forskningsprojekt kring äldres hälsa. Den 12 september presenterar forskarna de senaste forskningsrönen för deltagarna i projekten. Media är välkommen att träffa de ansvariga forskarna.

Vid institutionen för hälsa på BTH bedrivs flera långsiktiga forskningsprojekt kring åldrande och hälsa, bland annat det så kallade SNAC-projektet, Swedish National Study on Aging and Health, som nu är inne på sitt 20:e år. I projektet undersöks karlskronabor som är 60 år och äldre, med syftet att öka kunskapen om åldrandet och vilken roll omgivning, livsstil och tidigare omständigheter har för hälsan och välbefinnandet. Fokus för forskningen är framtida behov av vård och omsorg.

Vart tredje år arrangerar forskarna en ”probanddag” där deltagarna i projekten bjuds in för att höra några av forskarna i populärvetenskaplig form berätta om aktuella resultat och tillämpningar från den pågående äldreforskningen.

I år äger probanddagen rum på BTH i Karlskrona och cirka 300 deltagare förväntas komma för att lyssna till de allra senaste forskningsrönen kring äldres hälsa. I år medverkar även författaren och professor emerita Bodil Jönsson som delar med sig av sina tankar om åldrande, tid och teknik. Hon ger sin föreläsning kl 13:00 för deltagarna och för media.

Media är välkommen att träffa huvudansvarig för dagen, professor Johan Sanmartin Berglund, och övriga medverkande forskare enligt nedan.

Dag: Torsdag den 12 september 2019
Tid: Klockan 12:00
Plats: Vi ses i receptionen, hus A, Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen!


För mer information kontakta Margareta Ahlström, via telefon: 0455-38 50 91 eller via e-post:
margareta.ahlstrom@bth.se Se även www.bth.se.

Läs mer om SNAC-projektet här.https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/manniska-halsa-och-teknik/snac-b/

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se