Donationen kommer att användas till stipendier för de baltiska studenterna vid SSE Rigas kandidatprogram. Därmed kommer 720 baltiska studenter att få möjligheten att studera vid SSE Riga till en reducerad terminsavgift.

”De tre bankernas donation ger de bästa baltiska studenterna möjlighet att på hemmaplan studera inom ramen för ett högkvalitativt ekonomprogram liknande det som ges vid Handelshögskolan i Stockholm. Donationen är en av de största privata donationerna till baltisk högre utbildning under senare år.  Den bidrar aktivt till att stoppa den ”braindrain” som innebär att de mest begåvade studenterna lämnar regionen för högre utbildning i Västeuropa och Nordamerika. Donationen är därför inte bara en gåva till SSE Riga och dess studenter utan även till de tre baltiska länderna” säger SSE Rigas rektor, Anders Paalzow:
”De tre bankernas donation spelar en avgörande roll vid utformandet av en finansiellt långsiktigt hållbar lösning för SSE Riga. Skolan som tidigare hade statlig finansiering från Sverige och Lettland finansieras nu via terminsavgifter. Tack vare ”Key to Success”-programmet kan SSE Riga även fortsättningsvis attrahera de bästa baltiska studenterna oavsett deras socioekonomiska bakgrund” framhåller Anders Rydin styrelseordförande för SSE Riga Foundation.

Det officiella överlämnandet av ”Key to Success-donationen” skedde vid en ceremoni på SSE Riga i närvaro av bland annat Birgitte Bonnesen chef för Swedbanks Baltiska bankrörelse, Valdis Siksnis chef för Nordeas bankrörelse i Polen och Baltikum samt David Teare chef för SEB Baltikum.

SSE Riga grundades 1994 på initiativ av Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2011 ägs skolan av en stiftelse i Lettland men har ett mycket nära samarbete med Handelshögskolan i Stockholm bland annat kommer en stor av SSE Rigas fakultet från Handelshögskolan. SSE Riga är en panbaltisk skola med i huvudsak studenter från Estland, Lettland, Litauen, men sedan något år finns även studenter från Vitryssland, Moldavien, Ukraina och Georgien representerade. 

SSE Riga provides education in economics and business that contributes to the economic and social development of the region, in particular the Baltic countries. SSE Riga is owned by a foundation established by the Stockholm School of Economics (SSE), the University of Latvia (LU) and the SSE Riga Alumni Association. In 2009, SSE Riga celebrated its 15th anniversary.

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland [Ref 2] och Ryssland [Ref 3] och erbjuder kandidat, [Ref 4] master [Ref 5]- och MBA-program [Ref 6], liksom forskarutbildning och executive education [Ref 7]. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se [Ref 8]

För ytterligare information, kontakta:
Anders Rydin, styrelseordförande SSE Riga Foundation,
mobil: 070-833 62 90

Carina Aspenberg, Kommunikationsdirektör [Ref 1]vid Handelshögskolan i Stockholm,
mobil: 070-396 90 14