För att uppnå ett hållbart livsmedelssystem krävs samarbete mellan flera ämnesområden, yrkesgrupper och samhällssektorer. Nu har en forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, utvecklat metodikstöd för hur lokalsamhällen och olika yrkesgrupper kan arbeta för ett globalt hållbart livsmedelssystem.

Dagens livsmedelssystem och matvanor bidrar till ohållbara sociala och ekologiska förhållanden, som i sin tur påverkar människors hälsa negativt. För att komma till rätta med detta krävs samarbete mellan exempelvis lokala och globala aktörer, och flera ämnesområden, yrkesgrupper och samhällssektorer.

BTH-forskaren Liesel Carlsson har i sin avhandling i ämnet strategisk hållbar utveckling utvecklat metodikstöd för hur sådana aktörer kan samverka systematiskt och strategiskt över skalor, ämnesgränser och sektorsgränser för ett globalt hållbart livsmedelssystem.

Särskilt lyfter forskaren fram dietistens viktiga ställning och roll. Dietister som förkovrar sig inom strategiskt hållbarhetstänkande kan påverka beslutsfattare så att maten som serveras på exempelvis skolor och sjukhus är bra både för individen och planeten. På så sätt kan den offentliga sektorn fungera som förebild, bidra till nya vanor och påskynda omställningen av hela livsmedelssystemet.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 20 december
Tid: Kl. 09:30
Plats: Sal J1650, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.
Välkommen!


För mer information, kontakta Liesel Carlsson via e-post: liesel.carlsson@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se