Webbinarier och Skype-samtal lyfts till en ny nivå. Nu har det testats om det fungerar att göra en konferens digitalt (åtminstone delvis, minglet är än så länge svårt att få till). Miljödepartementet och forskningsfinansiärer är nyfikna på utfallet med förhoppningen att kunna bana vägen för fler resfria, digitala träffar i framtiden.

I förra veckan bänkade sig 70 personer i Hong Kong, däribland en minister för regional utveckling, för att diskutera samarbeten med ledande representanter för universitet, region och näringsliv i Skåne. De senare satt i hörsalen på Medicon Village.

Deltagarna såg varandra via en storskärm. Moderatorer på varsin sida jordklotet ledde diskussionerna.

– Det här mötet hade inte gått att ordna om vi skulle flyga hit flera höjdare från andra sidan jordklotet. Så det finns fler fördelar än att dra ner på koldioxidutsläppen, säger initiativtagaren Bengt Streijffert, senior rådgivare för Lunds universitet och ordförande i Hong Kong Chamber of Commerce Sweden South.

På universiteten används Skype, Skype för företag, Zoom och andra digitala mötesverktyg av närapå varenda forskare och flera använder också webbinarier som ett inslag i undervisningen och som ett sätt att ge feedback till kollegor och studenter.

Men att samla så här många har i Sverige inte gjorts tidigare, vad Bengt Streijffert vet.

Hur gick det då? Det fungerade bra med den efterföljande diskussionen, tyckte Bengt Streijffert, och deltagarna var mycket nöjda. Det uppstod också social interaktion mellan panelerna. På minussidan var att ljudkvaliteten från Hongkong inte var den bästa medan den från Lund var perfekt. Något pausmingel kunde det här formatet inte erbjuda.

– Den största fördelen i det här fallet var som sagt att detta möte inte hade blivit av på annat sätt. Och så blev det tidseffektivt och närapå gratis, säger Bengt Streijffert.

Anordnare var Hong Kong Chamber of Commerce Sweden/South. Lunds universitet, Region Skåne och Ideon var samarbetspartners. Till hösten planeras ett liknande möte.

Fler digitala möten framöver
Peter Arnfalk har länge jobbat med webbinarier i sin tjänst som lektor och forskare på Internationella miljöinstitutet i Lund. Sedan flera år är han delvis tjänstledig för att arbeta som sakkunnig I projektet ”Remm” (resfria/digitala möten i myndigheter), ett regeringsuppdrag som leds av Trafikverket. Remm använder regelbundet webbinarier för att förmedla kunskap mellan sina medlemmar – över 80 statliga myndigheter.

Konferensen mellan Lund och Hong Kong kommer att lyftas fram som ett gott exempel på ett Remm-webbinarium till hösten om just digitala konferenser.

Även vid Göteborgs universitet har Amanda Waldenström och Mats Ekström provat att genomföra digitala konferenser.

För mer information, kontakta Bengt Streijffert, 0733-861774. För generellt om webbinarier, kontakta Peter Arnfalk, Internationella miljöinstitutet, universitetslektor, +46 46 222 02 45 peter.arnfalk@iiiee.lu.se

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

Telefon: 046-222 70 17

Mobil:

0727-385858