Så kan det komma att låta den 4 mars när Stockholms universitet tillsammans med Polarforskningssekretariatet och Svenska kommittén för internationella polaråret arrangerar en levande frågelåda med polartema. Aula Magna fylls då med vetgiriga sjundeklassare som får möjlighet att ställa kluriga frågor till en forskarpanel, bestående av forskare som själva arbetat i polartrakterna.

– Med den levande frågelådan med polartema vill vi stimulera intresset för naturvetenskap och väcka nyfikenhet och engagemang kring klimat- och miljöfrågor, säger Malin Stenberg de Serves, projektledare för frågelådan.

Alla vet vad poliser gör, för att inte tala om lärare. Under mötet med forskarna får eleverna inte bara svar på sina frågor, de får dessutom en inblick i vad en polarforskare gör hela dagarna. En polarforskare kan till exempel vara en zoolog, biolog, geovetare, meteorolog, fysiker eller arkeolog. Polarforskningen är tvärvetenskaplig och handlar om mycket aktuella och viktiga frågeställningar i områden som är känsliga för förändringar i klimat och miljö.

Deltagande forskare är: Anders Angerbjörn, zoolog, Emma Sellén, geovetare, Kerstin Lidén, arkeolog, Michael Tjernström, meteorolog, Per Holmlund, glaciolog och Per-Olof Hulth, fysiker.

Även medias representanter välkomnas till Aula Magna vid Stockholms universitet, onsdag den 4 mars, kl. 10.00 (insläpp från kl. 9.45).

Pressmeddelande från Stockholms universitet, Polarforskningssekretariatet och Svenska kommittén för internationella polaråret.

Kontaktpersoner:
Malin Stenberg de Serves, malin.stenberg@natgeo.su.se, mobil: 070-618 25 35
Ylva Carlheim-Gyllensköld, ylva.gyllenskold@science.su.se, mobil: 070-219 78 28
Eva Grönlund, eva.gronlund@polar.se, mobil: 070-344 92 51

Se även: www.su.se, www.polar.se, www.ipy.se