Innovationen Spacerpad – en återanvändningsbar, smart binda har nu testats i två månader av kvinnor i Kenya. Nu är det dags för uppföljning.

Projektet har sin grund i problemet med mensfattigdom – att kvinnor och flickor på flera platser i världen inte har tillgång till adekvata mensskydd eller sanitet. Men den är också en innovation för att minska användningen av engångsprodukter.

Forskarna Karin Högberg och Lena Berglin åker tillbaka till Kenya 6 april för uppföljning på det användartest som genomförts av 30 kvinnor i olika levnadsmiljöer i Kenya.

I filmen berättar de mer om bindan, hur den fungerar och hur långt de kommit i forskningen. Filmen är bifogad men går också att se här

Kontakt

Karin Högberg, universitetslektor i vårdvetenskap: Telefon: 033-4354743, mobil: 0736-32 50 32, e-post: karin.hogberg@hb.se

Lena Berglin, docent i textilteknologi: Telefon: 033-435 5939, e-post: lena.berglin@hb.se

Läs mer

Om projektet

Om Karin Högberg

Om Lena Berglin

———————————–

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 748 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examenstillstånd på forskarnivå inom  biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Presskontakt:
Anna Kjellsson
Telefon:
0734-61 20 01
Epost:
anna.kjellsson@hb.se