Ur innehållet:

? Europa tycks vilja ha den fattiga världens arbetskraft men inte dess människor – framför allt inte som medborgare med samma rättigheter som andra. Statsvetaren Peo Hansen varnar för ökande diskriminering inom EU och fler mänskliga tragedier vid Europas gränser.

? Europarlamentets makt har förstärkts de senaste tio åren, men medborgarnas intresse för valet i juni är svagt. Kerstin Jacobsson, sociolog, diskuterar paradoxen att EU på papperet blir alltmer demokratiskt, men samtidigt förlorar i legitimitet i européernas ögon.

? Efterfrågan ökar på EU som fredfrämjande aktör i olika delar av världen. Men medlemsländernas regeringar har ofta svårt att enas om vad EU bör bidra med. EU-länderna måste kunna kompromissa om utrikespolitiken om de inte ska förpassa sig själva till åskådarbänken – det skriver statsvetaren Maria Strömvik.

Dessutom: Om Europas idéhistoria av Gunnar Broberg och Jonas Hansson, EU:s socialpolitik av Kenneth Nelson och Europas kommande äldrevårdskris av Nathalie Morel.

Tidskriften Framtider ges ut av Institutet för Framtidsstudier och utkommer med fyra nummer per år. I varje nummer kombineras teman med en bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.

För mer information kontakta redaktionen: Susanne Alm 08-402 12 01 eller Mattias Tydén 08-402 12 37
eller gå in på
www.framtidsstudier.se där du kan ladda ned det senaste numret som pdf.