Södertörns högskola har tagit fram en lista med forskare som utifrån olika perspektiv kan kommentera hur det nya coronaviruset påverkar människor och samhället, framför allt utifrån ett samhällsvetenskapligt- eller humanioraperspektiv. Hela listan hittar ni också på Södertörns högskolas temasidor för forskning. 

Sociologi

Om barn och segregration om skolor och liknande versamhet stänger ner. Förutsättningarna för distansundervisning kan skilja sig åt. 

Jonas Lindström, Fil. dr i sociolog: Kan svara på frågor om hur en stängning av skolor och liknande verksamhet kan påverka ur ett socialt och klassmässigt perspektiv.

Socialt arbete

Hur reagerar äldre på isolering och hur kan vi hjälp dem? 

Magdalena Elmersjö, Fil, dr och lektor i socialt arbete Kan svara på frågor frågor om äldre och äldreomsorg – föreställningar om äldre och äldres behov, omsorgspersonalens kompetens, god omsorg, personkontinuitet, arbetsvillkor inom äldreomsorgen, äldreomsorgens organisering.

Medier och kommunikation

Milda Malling, doktorand i journalistik – Forskar om politisk kommunikation och journalistik, samt strategiskt kommunikation. Kan svara på frågor och kommentera hur myndigheter och politiker kommunicerar, hur det rapporteras i media om coronaviruset. Vilka frågor ställs, vilka ställs inte och varför? Hur ser rapporteringen ut i andra europeiska länder.

Hur kan det uppstå klyftor mellan det som rapporteras i olika kanaler, inklusive sociala medier, och hur man som läsare/publik uppfattar det, särskilt om man följer motstridig information från olika länder.

Coronaviruset och klimatet

Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik – Kan kommentera hur omställningen som sker nu kan relatera till eller ha betydelse för klimatomställningen. Kan bidra med perspektiv kring hur det kommer sig att vi kan ändra vårt beteende drastiskt nu, men har svårt när det gäller klimatfrågor. Samt hur de politiska och retoriska möjligheterna och svårigheterna att hålla kvar vid den inbromsning av utsläppen som sker just nu, på grund av coronakrisen.

 

Sophia Nilsson
forskningskommunikatör

0722-101453
sophia.nilsson@sh.se