Hur går smittspridning till? Vilka pandemier har förekommit historiskt? Vad blir konsekvenserna för kulturlivet när många evenemang ställs in? Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om olika aspekter av pandemier med anledning av coronavirusutbrottet.

Utveckling av antiviral behandling
Anna-Lena Spetz, professor i immunologi vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.
Forskningsområde: Har nyligen beviljats forskningsbidrag från EU för att utveckla antiviral behandling mot det nya coronaviruset, det är läkemedel som kan bromsa virusets tillväxt i kroppen. Kan svara på varför denna typ av behandling behövs för att undvika nya pandemier.
E-post: anna-lena.spetz@su.se, Tel: 08-16 42 05

Hur mänskliga interaktioner påverkar smittspridning
Fredrik Liljeros, professor, Sociologiska institutionen.
Forskningsområde: Har bland annat utvecklat modeller för hur olika kontaktstrukturer påverkar hur sjukdomar och idéer sprids och hur reserestriktioner påverkar hur snabbt sjukdomar sprids.
E-post: fredrik.liljeros@sociology.su.se, Tel: 070-743 01 78

Vilka konsekvenser får det att evenemang ställs in?
Anna Lund, kultursociolog, docent i sociologi, Sociologiska institutionen.
Forskar bland annat om vad kultur betyder för människor.
E-post: anna.lund@sociology.su.se

Matematiska modeller för smittspridning
Tom Britton, professor, Matematiska institutionen.
Forskningsområde: Forskar om smittspridningsmodeller: hur de breder ut sig, hur stor epidemin blir och hur slutsatser dras under pågående epidemier.
E-post: tom.britton@math.su.se, Tel: 08-16 45 34
Öppen föreläsning med Tom Britton: ”Covid-19 – Vi räknar på det!”

Pest från senantiken till 1700-talet
Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia och klimatforskare, Historiska institutionen.
Forskar om medeltiden och har bland annat studerat pest från senantiken fram till 1700-talet.
E-post: fredrik.c.l@historia.su.se, Tel: 08-16 35 11, 070-662 07 28

Mottagandet av aidsepidemin i Sverige
Idéhistorikern David Thorsén, Institutionen för pedagogik och didaktik.
Forskning: Medicinhistoria, har skrivit en avhandling om mottagandet av aidsepidemin i Sverige.
E-post: david.thorsen@edu.su.se, Tel: 08-120 763 54, 070-604 67 34

Beteendet med bunkring
Erik Angner, professor i praktisk filosofi, Filosofiska institutionen, även knuten till Institutet för framtidsstudier.
Forskar om bland annat rationalitet, beteendeekonomi och beslutsfattande.
E-post: erik.angner@philosophy.su.se, Tel: 08-16 34 14

Behandlingsmetoder genom historien
Anneli Drakman, idéhistoriker vid Institutionen för kultur och estetik.
Forskar bland annat om medicinska behandlingsmetoder och teorier om smittspridning under 1800-talet.
E-post: annelie.drakman@idehist.su.se, Tel: 070-530 85 94

Företag och kriser
Gustav Johed, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen.
Forskar inom bolagsstyrning, revisionsbranschen samt aktiemäklares investeringsbeslut.
E-post: gustav.johed@sbs.su.se, Tel: 08-16 21 53

Hemarbete och distansarbete – hur lätt eller svårt är det att ställa om?
Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen.
Forskningsområde: Avhandlingen handlade om distansarbete, hälsa och välbefinnande.
Forskar om psykobiologiska mekanismer, stress, hälsa och välbefinnande bland vuxna och tonåringar i de olika vardagsmiljöer som de befinner sig i. Det inkluderar arbets- och utbildningskontexter och hemmiljön samt olika sätt att hantera olika faktorer i dessa miljöer.
E-post: pls@psychology.su.se, Tel: 08-16 38 93 (svarar oftast snabbast på e-post)

Ojämlikhet i hälsa
Mikael Rostila, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap.
Forskar bland annat om ojämlikhet i hälsa, specifikt hälsoskillnader mellan olika grupper med utländsk bakgrund.
E-post: mikael.rostila@su.se, Tel: 08-16 44 16

Barns oro och rädsla
Helena Hörnfeldt, docent i etnologi, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap.
Forskar bland annat om barns oro och rädsla.
E-post: helena.hornfeldt@etnologi.su.se, Tel: 08-674 79 12

Konspirationsteorier med anledning av coronavirusutbrottet
Annika Rabo, professor, Socialantropologiska institutionen.
Forskar bland annat om konspirationsteorier i Syrien och är med i ett mångvetenskapligt europeiskt nätverk med mer än hundra medlemmar som forskar om konspirationsteorier.
E-post: annika.rabo@socant.su.se

Desinformation i medier och källkritik
Ester Pollack, professor i journalistik, Institutionen för mediestudier.
Forskar bland annat om källkritik och kan svara på frågor om hur medierna bevakar coronakrisen.
E-post: ester.pollack@ims.su.se, Tel: 08-16 30 29, 070-185 02 59

Christian Christensen, professor i journalistik, Institutionen för mediestudier.
Kan diskutera medier, journalistik och sociala medier allmänt angående corona i Sverige och omvärlden, men har kunskap och fokus på USA (är amerikansk medborgare).
E-post: christian.christensen@ims.su.se, Tel: 070-384 90 07

Distansundervisning i skolan – hur gör man?
Anna Åkerfeldt, forskare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
Forskar om lärande i digitala miljöer och är med som forskare inom ramen för FoU-programmet: Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning
E-post: anna.akerfeldt@mnd.su.se, Tel: 070-721 81 41

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se