26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Är du journalist och vill ha expertröster inom olika områden? Här är en lista över forskare från Luleå tekniska universitet som kan belysa frågor om bland annat miljö, energi- och klimatpolitik, opinionsmätningar och EU:s institutioner och organisation.


Energi- och klimatpolitik, omställningen till ett hållbart energisystem på nationell och EU-nivå. Vad som måste till för att få nå klimatmålen, utifrån olika styrmedel och utifrån samspelet mellan olika sektorer:
Anna Krook-Riekkola, biträdande universitetslektor i energiteknik, anna.krook-riekkola@ltu.se, 0920-492552.
https://www.ltu.se/staff/k/kroann-1.81071

Opinionsmätningar, väljare och partier, klimat, EU som överstatlig aktör:
Simon Matti, professor i statsvetenskap, simon.matti@ltu.se, 0920-492331.
https://www.ltu.se/staff/s/simonm-1.81172

EU:s institutioner och organisation, energi- och jordbrukspolitik, vattenfrågor, miljö- och klimat, Sverige och EU:
Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap, charlotta.soderberg@ltu.se, 070-6640731.
https://www.ltu.se/staff/c/chasod-1.81314

EU:s institutioner och organisation, olika policyområden, Sverige och EU:
Andreas Johansson, doktorand i statsvetenskap, andreas.1.johansson@ltu.se, 0920-493628.
https://www.ltu.se/staff/j/johand-1.10753

Vattenförvaltning:
Carina Lundmark, biträdande professor i statsvetenskap, carina.lundmark@ltu.se, 0920-492503. https://www.ltu.se/staff/c/carlun-1.9870

Mineralutvinning, gruvfrågor, tillstånd enligt minerallagen och miljöbalken, vindkraftsetablering, tillståndsprövning:
Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap, maria.pettersson@ltu.se, 0920-492195.
https://www.ltu.se/staff/m/mariap-1.81111

Mineralutvinning, gruvfrågor, tillstånd enligt minerallagen och miljöbalken:
Lars Bäckström, universitetslektor i rättsvetenskap, lars.backstrom@ltu.se, 0920-491710.
https://www.ltu.se/staff/l/larsba-1.81076

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se
Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 25
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se