I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit till en stor shoppingdag. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.

Konsumtion, lycka och rationellt beslutsfattande
Erik Angner, professor i praktisk filosofi, Filosofiska institutionen, även knuten till Institutet för framtidsstudier, forskar om lycka, rationalitet, beteendeekonomi och beslutsfattande.
Tfn: 08-16 34 14, e-post: erik.angner@philosophy.su.se

Konsumtionskultur i barnlitteratur
Elina Druker
, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har bland annat forskat om konsumtionskultur i barnlitteratur och undersökt hur barnböcker redan under 1900-talets första årtionden speglar reklamens motiv, drömbilder och ideal. Hon kan svara på frågor om såväl positiva som samhällskritiska skildringar av barn som konsumenter i barnlitteraturen.
Telefon: 08-16 38 35, mobil: 0739-84 09 13, e-post: elina.druker@littvet.su.se

Vilken roll spelar konsumenter i ett hållbart livsmedelssystem?
Henrik Lagerlund
, professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, forskar bland annat om matens filosofi och etik. Han undersöker om våra matval kan göra världen bättre och vilken roll konsumenter spelar i ett hållbart livsmedelssystem.
Mobil: 070-469 49 98, e-post: henrik.lagerlund@philosophy.su.se

1700-talets exotiska konsumtionsvaror
Leos Müller
, professor i historia, Historiska institutionen, forskar bland annat om handel, konsumtion och miljö och kan svara på frågor om hur nya koloniala varor som bland annat kaffe, te, choklad, bomull och siden introducerades och konsumerades i europeiska städer från 1700-talet och framåt.
Telefon: 08-674 71 02, mobil: 070-043 45 13, e-post: leos.muller@historia.su.se

Konsumenter, shopping och marknadsföring
Anders Parment
, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, forskar bland annat om marknadsföring och hur konsumenter beter sig.
Telefon: 08-674 70 82, e-post: anders.parment@sbs.su.se

Konsumtion och stadsomvandling
Lukas Smas
, universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, har bland annat forskat om konsumtion, stadsomvandling och rummets betydelse. Har i dag mest fokus på stadsomvandling, stora planeringsprojekt och samhällsplanering.
Telefon: 08-16 48 43, e-post: lukas.smas@humangeo.su.se

Konsumtionshistoria och makt
Marie Steinrud
, forskare i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, kan svara på frågor om konsumtionshistoria. Fokus för hennes forskning är områden som genus, konsumtion, manifestation, eliter, makt och maktrelationer. Hon har även studerat köpbeteenden och överkonsumtion i en historisk kontext.
Telefon: 08-674 79 07, mobil: 073-384 44 63, e-post: marie.steinrud@etnologi.su.se

Barn och konsumtion
Kari Trost
, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, kan svara på frågor om barn och konsumtion.
Telefon: 08-120 762 17, e-post: kari.trost@buv.su.se

Konsumtion, konsumtionskultur och marknadsföring
Jacob Östberg
, professor i reklam och PR, forskar om konsumtionskultur vid Företagsekonomiska institutionen. Han är intresserad av hur individer i dagens samhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter.
Mobil: 0733-82 65 96, e-post: jacob.ostberg@sbs.su.se

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se