Här hittar du experter vid Malmö universitet som utifrån sin forskning kan svara på frågor om coronapandemins konsekvenser. Listan fylls på efterhand.

_________________________________________

Sjukvården – medicinska prioriteringar, patienters rättigheter och beslutsfattande om den egna hälsan

  • Johan Brännmark, docent i praktisk filosofi, är intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter och sambanden mellan medicin och etik. Han har studerat patienters rättigheter och kan svara på frågor om medicinska prioriteringar. Kontakt: 040-6657375, johan.brannmark@mau.se
  • Mats Lundström, lektor i naturvetenskapernas didaktik, är intresserad av frågor som rör beslutsfattande kopplat till vaccination och hälsa. Han har tidigare studerat hur ungdomar fattade beslut kring den svininfluensavaccination som erbjöds under 2009-2010. Studien diskuterade betydelsen av att kunna fatta beslut i frågor där kunskap och risker kopplade till fenomenet är otydliga eller osäkra. Kontakt: 040-6658298, mats.lundstrom@mau.se

_________________________________________

Upptäcka och bekämpa virusinfektioner

  • Börje Sellergren, professor biomedicinsk vetenskap, forskar på nya sätt att upptäcka och bekämpa virusinfektioner. Bland annat snabbare och billigare sensorer och syntetiska antikroppar. Kontakt: 040-6657810, borje.sellergren@mau.se,

_________________________________________

Hur människor förhåller sig till virushotet – och vad samhället gör

_________________________________________

Ensamhet bland äldre

_________________________________________

Falsk information och desinformation i tider av kris

_________________________________________

Forskning och utbildning på distans

  • Marie Leijon, lektor i pedagogik och högskolepedagogisk utvecklare, är intresserad av lärandemiljöer i högre utbildning, digitalisering och vuxnas lärande. Har bland annat studerat undervisning och interaktion när fysiska och virtuella lärandemiljöer kopplas samman. Arbetar med pedagogiska perspektiv på digital undervisning i högre utbildning. Kontakt: 040-6658187, marie.leijon@mau.se
  • Martin Stigmar, professor i pedagogik, har tidigare forskat om lärande med datorer och distansundervisning. I en tidigare studie om hur digital undervisning kan påverka universitetslärarrollen lyftes ett antal hypoteser, till exempel att mer läggs på formen än undervisningsinnehållet. Kontakt: 040-6657884, martin.stigmar@mau.se
  • Josepha Wessels, universitetslektor och etnografisk dokumentärfilmare,  kan svara på frågor om hur forskning kan fortsätta under dessa förutsättningar genom digitala verktyg, plattformar och digital antropologi. Leder även ett forskningsprojekt som undersöker medborgarnas och civilsamhällets motståndskraft mot de pågående klimatförändringar i Khartoum. Intresserad av frågor som rör social sammanhållning, omställning och kris. Kontakt: josepha.wessels@mau.se

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 12 000 helårsstudenter

– 83 professorer, 430 disputerade lärare, 264 doktorander 

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se